In de ALV van 24 aug. jl is besloten om de contributie met €10,– te verhogen. Deze verhoging is nodig i.v.m. de verhoging van o.a. de huur van De Bloemerd. Gezien de goede financiële situatie van onze vereniging is de verhoging nu nog beperkt gebleven. Door de penningmeester zijn intussen de facturen naar de leden verstuurd. Op onze site zijn de nieuwe bedragen te vinden! Meer info over de contributie , lees hier.

De hoogte van de contributie is soms een belemmering om lid te blijven / worden van onze vereniging. Eventueel kan er een beroep worden gedaan op ondersteuning vanuit hetJeugdfonds Sport en Cultuur. Zij betalen (deels) de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren met geldzorgen. Hun motto is: Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen.