Laatste nieuws
 1. Dames 1 komt net tekort tegen Grasshoppers 2
 2. Horeca in De Bloemerd voorlopige gesloten bij trainingen en wedstrijden!!!
 3. Contributieverhoging voor het seizoen 2023/2024
 4. Zondag 1 okt. horeca in De Bloemerd gesloten!
 5. Sportfondsen zoekt personeel. Iets voor jou?

Fairplay

Basketball Vereniging Leiderdorp (BVL) staat voor fairplay: Iedereen moet zich zelf kunnen zijn en zich prettig en veilig voelen. Dit geldt voor iedereen die lid is, iedereen die betrokken is (als bijvoorbeeld vrijwilliger of ouder) en voor iedereen die als bezoeker aanwezig is.

Fairplay is voor BVL in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Beperking van blessures voorkomt persoonlijk leed en levert ook nogal wat financiële besparingen op. Te denken valt in dit kader aan medische kosten en die van arbeidsongeschiktheid.

Winnen doe je samen
Winnen doe je eerlijk
Winnen doe je met respect

Fairplay gaat over sportiviteit en respect in de sport. Sportiviteit draagt bij aan een leuke, plezierige en veilige sportbeoefening. Fairplay komt aan de orde als binnen een sportsituatie met elkaar de ‘strijd’ wordt aangegaan. Helaas kennen we ook allemaal de slechte voorbeelden van spelovertredingen, scheldpartijen, pesten en agressief gedrag.

Fairplay vereist niet alleen dat iedere sporter zelf de (spel)regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen. Buiten de sporter en zijn directe omgeving (ouders, trainers en begeleiders) bepalen ook tal van andere invloeden en instanties de sfeer waarin sport wordt beoefend, zoals de media, sponsors en de toeschouwers.

De bevordering van fairplay richt zich op de aspecten: omgang met regels en omgang met anderen. Dat doen we niet alleen tijdens de wedstrijden, maar ook tijdens de trainingen enz. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor!

Fairplay gaat over sportiviteit en respect in de sport.

Vuistregels voor fairplay zijn:

 • Gedraag je altijd en overal sportief ook als je op bezoek bent bij de tegenstander.
 • Spreek elkaar aan op het gedrag, zowel op negatief- als op positief gedrag. Geef daarbij zelf het goede voorbeeld.
 • Ik ben zuinig op jouw spullen. Ben jij dat ook op die van mij? Denk hierbij ook aan de sportaccommodatie die ons ter beschikking word gesteld.
 • Afspraak is afspraak! Tijdig aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden.
 • Houd je aan de spel- én clubregels.
 • Accepteer beslissingen op het veld van de scheidsrechters, maar ook van de trainer langs de kant van het veld.
 • Blijf sportief, ook als je tegenstander dat niet is. Wij verliezen/winnen op een waardige manier.
 • Probeer te winnen, maar doe dat op een eerlijke manier; het bewust blesseren van een tegenstander (en/of teamgenoot) wordt niet geaccepteerd binnen de vereniging.
 • Agressief gedrag/scheldpartijen op en naast het basketbalveld door leden, trainers en begeleiding is niet toegestaan.
 • Complimenteer fairplay van je medespelers, tegenstanders, trainers, toeschouwers en scheidsrechters.
 • Respecteer het werk van de mensen (te denken val o.a. aan trainers, bestuursleden, commissieleden, scheidsrechters) die het basketballen bij BVL voor jou mogelijk maken; zonder vrijwilligers is er géén vereniging.
 • Geef fouten toe; fouten maken is menselijk.
 • Wij accepteren elkaar ook al zijn en denken we niet altijd allemaal hetzelfde; pesten en uitsluiting van teamgenoten is uit den boze!

Met elkaar zien wij toe dat deze vuistregels worden nageleefd.