In de ALV van 13 sept jl zijn de nieuwe contributiebedragen vastgesteld. Na 3 jaren van nagenoeg geen verhogingen, is het nu noodzakelijk om de bedragen helaas wel te verhogen met 10%. De hoofredenen hiervoor zijn: de gestegen zaalhuur, gestegen contributie aan de NBB, meer inhuur nodig i.v.m. de groei van BVL. Natuurlijk hadden we dit anders gezien, maar het kan helaas niet anders. Als we deze beslissing niet nemen, wordt de financiële basis van onze club minder solide. Ook de Kascommissie had dit na de controle van de “boeken” een verhoging van de contributie geadviseerd. Hier vindt u de nieuwe bedragen en aanvullende informatie.