Laatste nieuws
 1. Dames 1 komt net tekort tegen Grasshoppers 2
 2. Horeca in De Bloemerd voorlopige gesloten bij trainingen en wedstrijden!!!
 3. Contributieverhoging voor het seizoen 2023/2024
 4. Zondag 1 okt. horeca in De Bloemerd gesloten!
 5. Sportfondsen zoekt personeel. Iets voor jou?

Privacyverklaring

BASKETBALL VERENIGING LEIDERDORP

Ons website-adres is: https://www.bv-leiderdorp.nl.

Dit is de Privacyverklaring van Basketball Vereniging Leiderdorp gevestigd in Leiderdorp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40445356, hierna te noemen BVL

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. BVL vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom is in deze privacyverklaring uiteengezet, hoe BVL met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze verklaring, stel dan uw vraag gerust per e-mail aan: hzilverentant@gmail.com (ledenadministrateur).

Onderstaand leest u met welk doel BVL welke persoonsgegevens van u verzamelt, hoelang de vereniging die bewaart en wie deze persoonsgegevens van ons ontvangen.

 1. ONDERZOEKEN OF U LID KUNT WORDEN EN HET UITVOEREN VAN DE LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST
  • Welke persoonsgegevens: voornaam- achternaam – adres – geboortedatum – telefoonnummer – e-mailadres – soort lid
  • Grondslag: uitvoering van de ledenovereenkomst; aanmeldingsformulier
  • Bewaartermijn: indien u lid wordt, zolang als de overeenkomst loopt; indien u geen lid wordt, worden uw gegevens binnen 6 maanden verwijderd
  • Ontvangers: n.v.t.
 2. ADMINISTRATIE – 1
  • Welke persoonsgegevens: voornaam – achternaam – adres – geboortedatum – telefoonnummer – e-mailadres – soort lid
  • Grondslag: uitvoering van de ledenovereenkomst; aanmeldingsformulier
  • Bewaartermijn: gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna; daarna alleen in de financiele administratie voor 7 jaar
  • Ontvangers: ledenadministratie BVL – penningmeester BVL – Kascie. BVL – Nederlandse Basketball Bond (NBB) – zo nodig: andere
  basketballverenigingen, ingeval van inschrijving voor toernooien
 3. ADMINISTRATIE -2, I.C. BEVEILIGDE REGISTRATIE VAN DE GEGEVENS
  • Welke persoonsgegevens: voornaam – achternaam – adres – telefoonnummer – e-mailadres – kledingmaat – bankgegevens – betaalgegevens
  • Grondslag: uitvoering van de ledenovereenkomst; aanmeldingsformulier
  • Bewaartermijn: gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna; daarna alleen in de financiele administratie voor 7 jaar
  • Ontvangers: ledenadministratie BVL – penningmeester BVL – Kascie. BVL – Nederlandse Basketball Bond (NBB)
 4. REGISTRATIE DIGITALE BERICHTEN, WAARONDER FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, PERSBERICHTEN, FOTO’S VOOR INTERN GEBRUIK EN EXTERNE PUBLICATIE
  • Welke persoonsgegevens: voornaam – achternaam – e-mail adres
  • Grondslag: uitvoering van de ledenovereenkomst
  • Bewaartermijn: gedurende lidmaatschap
  • Ontvangers: e-marketing tools (social media) – pers
 5. VERSTUREN BERICHTEN VAN DERDEN, ZOALS SPONSOREN VAN BVL
  • Welke persoonsgegevens: voornaam – achternaam – e-mail adres
  • Grondslag: eenmalige, voorafgaande toestemming na melding door BVL
  • Bewaartermijn: zolang als men lid is
  • Ontvangers: sponsoren – andere verenigingen – Sportfondsen Leiderdorp
 6. BENADERING NA AFLOOP LIDMAATSCHAP, BIJV. VOOR EEN REUNIE OF FEEST VAN BVL
  • Welke persoonsgegevens: voornaam – achternaam – adres – telefoonnummer – e-mail adres
  • Grondslag: voorafgaande toestemming
  • Bewaartermijn: zolang als de toestemming niet is ingetrokken
  • Ontvangers: (Activiteitencommissie) BVL

NOTA BENE:

A. VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
Zonder uw toestemming verstrekt BVL uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst die BVL met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk en/of volgens de statuten van de NBB verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Zie ook hierboven.

B. INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
U heeft het recht om BVL te verzoeken om inzage in uw eigen persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de AVG niet verplicht is om u deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst, dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties – zoals de NBB – die in een eerder stadium de betreffende gegevens van BVL hebben ontvangen.

C. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
BVL treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicaties en onrechtmatige verwerking. Op deze wijze zorgt de vereniging ervoor, dat alleen personen die uit hoofde van hun functie toegang tot en bewaking van uw persoonsgegevens hebben, die toegang hebben; dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen
geregeld worden gecontroleerd.

D. MINDERJARIGEN
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dienst u hiertoe nadrukkelijk toestemming van uw ouder(s), c.q. voogd te overleggen aan de ledenadministratie van BVL.

E. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
De website kan links naar andere websites bevatten, zoals naar sponsoren van BVL. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacyverklaring aanhouden.

F. WIJZIGING VAN HET PRIVACY BELEID
BVL zal haar privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen, op eigen initiatief of omdat de Europese AVG regels worden aangepast. Op de website zal steeds de meest recente versie verschijnen, dus raadpleeg die geregeld.

G. CONTACTGEGEVENS
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevensof BVL wilt verzoeken tot inzage. Correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dient u contact op te nemen met onze ledenadministrateur, op hzilverentant@gmail.com.

H. INGEVAL U EEN KLACHT HEEFT….
….over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u BVL natuurlijk benaderen. Ook is de Autoriteit Persoonsgegevens een instantie om uw klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, te deponeren.

Het bestuur van BVL
November 2018