Laatste nieuws
  1. Samen sponsoren we succes!
  2. De Bloemerdhal zoekt doeksponsoren!
  3. ALV 16 juni!
  4. We mogen weer allemaal!
  5. Breaking news –> extra nieuwsbrief

Contributie

(lees alle info!)

populair
Jeugdlid
vanaf €230
per jaar
U10 - €230 (geboren na 2009)
U12 - €250 (geboren in 2008 - 2009)
U14 - €300 (geboren in 2006 - 2007)
U16 - €320 (geboren in 2004 - 2005)
U18 - €335 (geboren in 2002 - 2003)
+€15 p. jaar - Gebruik tenue
Volwassen lid
€335
per jaar
Geboren voor 2002
.
.
.
.
+€15 p. jaar - Gebruik tenue
Recreant lid
€185
per jaar
Recreant - Geen competitie
.
.
.
.
+€15 p. jaar - Gebruik tenue
Trainend jeugdlid
€100
per jaar
Geboren na 2002
.
.
.
.
.

Aanvullende informatie:

  • Besteding contributie: jouw contributie wordt gebruikt voor o.a. contributie NBB, bijdrage verzekeringspremie, huur van de zaal, materiaal om te kunnen basketballen (ballen, materiaal om te tafelen enz,).
  • Tenue: voor ieder team is een zogenaamde teamtas, met daarin voldoende wedstrijdtenue’s voor de spelende leden, beschikbaar. Dit betekent dat de leden niet zelf meer een eigen tenue hoeven te kopen. meer informatie over het tenue. In verband hiermee word per seizoen een vergoeding van € 15,– aan de leden gevraagd om zo een budget te hebben om de oude tenues te kunnen vervangen.
  • Vrijwilligersbijdrage: Elk lid (of bij jeugdleden: één van de ouders/verzorgers) dient binnen de vereniging jaarlijks een vrijwilligerstaak uit te voeren. Als het lid en/of ouders/verzorgers geen vrijwillige taak uitvoert zal er €40,– bij de contributie worden gerekend. Deze bijdrage geldt niet voor het afkopen van de zaaktaken (tafelen of scheidsrechteren), deze taken blijven namelijk voor elk lid bestaan!
  • Opzeggen lidmaatschap: aan het stoppen als lid zijn een aantal voorwaarden verbonden.