Laatste nieuws
  1. Sportfondsen zoekt personeel. Iets voor jou?
  2. Uitnodiging ALV woensdag 19 sept 2023
  3. Voorrondes Bekertoernooi
  4. Start van het seizoen/wedstrijden
  5. BVL = GOUD – – – LUSTRUMFEEST

Contributie

Lees alle informatie. Ook de informatie onderaan deze pagina!

Contributiebedragen vastgesteld in ALV 24-aug-2022

populair
Jeugdlid
vanaf €250
per jaar
U10 - €250 (geboren na 2012)
U12 - €270 (geboren in 2011 - 2012)
U14 - €320 (geboren in 2009 - 2010)
U16 - €340 (geboren in 2007 - 2008)
U18 - €355 (geboren in 2005 - 2006)
+ €15 p. jaar - Gebruik tenue
Volwassen lid
€355
per jaar
Geboren voor 2005
.
.
.
.
+€15 p. jaar - Gebruik tenue
Recreant lid
€200
per jaar
Recreant - incl. Walking Basketball
Recreant - Geen competitie.
.
.
.
.
Trainend jeugdlid
€115
per jaar
Geboren na 2003
.
.
.
.
.

Aanvullende informatie:

  • Besteding contributie: jouw contributie wordt gebruikt voor o.a. contributie NBB, bijdrage verzekeringspremie, huur van de zaal, materiaal om te kunnen basketballen (ballen, materiaal om te tafelen enz,).
  • De hoogte van de contributie is soms een belemmering om lid te worden van onze vereniging. Eventueel kan er een beroep worden gedaan op ondersteuning vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zij betalen (deels) de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren met geldzorgen. Hun motto is: Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen.
  • Tenue: voor ieder team is een zogenaamde teamtas, met daarin voldoende wedstrijdtenue’s voor de spelende leden, beschikbaar. Dit betekent dat de leden niet zelf meer een eigen tenue hoeven te kopen. meer informatie over het tenue. In verband hiermee word per seizoen een vergoeding van € 15,– aan de leden gevraagd om zo een budget te hebben om de oude tenues te kunnen vervangen.
  • Vrijwilligersbijdrage: Elk lid (of bij jeugdleden: één van de ouders/verzorgers) dient binnen de vereniging jaarlijks een vrijwilligerstaak uit te voeren. Als het lid en/of ouders/verzorgers geen vrijwillige taak uitvoert zal er €50,– bij de contributie worden gerekend. Deze bijdrage geldt niet voor het afkopen van de zaaktaken (tafelen of scheidsrechteren), deze taken blijven namelijk voor elk lid bestaan!
  • Opzeggen lidmaatschap: aan het stoppen als lid zijn een aantal voorwaarden verbonden.