Laatste nieuws
 1. Dames 1 komt net tekort tegen Grasshoppers 2
 2. Horeca in De Bloemerd voorlopige gesloten bij trainingen en wedstrijden!!!
 3. Contributieverhoging voor het seizoen 2023/2024
 4. Zondag 1 okt. horeca in De Bloemerd gesloten!
 5. Sportfondsen zoekt personeel. Iets voor jou?

Als scheidsrechter streef je naar perfectie!

Basketbal draait om ploegen, spelers, coaches … kortom het spelletje dat basketbal heet. Als scheidsrechter kom je terecht in een competitieve omgeving waar iedereen zijn job doet. Dit gaat dikwijls gepaard met emoties. Spelers komen op voor elkaar, coaches proberen hun spelers te beschermen, supporters schreeuwen hun team naar de overwinning…

Als scheidsrechter moet jij de wedstrijd ‘managen’!

 

Enkele belangrijke zaken hierbij zijn:

 • Kom op tijd voor de wedstrijd (tenminste 15 minuten van tevoren);
 • Wees voorbereid. Weet welke wedstrijd je fluit: hoe staan de teams in de poule? Zijn er andere zaken die spelen zoals een derby. Deze informatie kan beeld geven van hoe de teams de wedstrijd ingaan en wat dan van jou en je mede scheidsrechter wordt verwacht;
 • Leg contact bij de tafelaars, want samen zorgen jullie voor het goede verloop van een wedstrijd. Dus maak goede afspraken;
 • Leg contact met de coaches (stel je voor en informeer of de teams al eerder tegen elkaar hebben gespeeld en hoe de wedstrijd toen is verlopen)
 • Controleer de gegevens op het digitale wedstrijd formulier (DWF). Zorg er voor dat je ook de werking van het DWF kent. Als scheidsrechter ben je verantwoordelijk voor de controle van spelers gegevens voor aanvang wedstrijd en voor het afsluiten en vastleggen van de wedstrijdgegevens in het DWF.
 • Ken de spelregels! Als je moeten fluiten bij de U10/U12 gelden andere regels!
 • Wees consequent en let op fair play! Dit bij de spelers, coaches en het publiek. Als deze laatste groep zich misdraagt, leg contact met de coaches. Zij kunnen het publiek aanspreken c.q. tot gewenst gedrag manen. Ga als scheidsrechter niet in discussie met toeschouwers.

Voor verschillende zaken t.a.v. wedstrijdregels kunnen je informatie raadplegen bij de NBB:

Aanvullende spelregels voor de mini’s: U10 en U12

Alle trainers en scheidsrechters, die met deze jonge kinderen werken, hebben hierin dus een bijzondere verantwoordelijkheid. Hun actieve begeleiding hierin is van groot belang voor het succesvol hanteren en toepassen van deze regels en daarmee voor de ontwikkeling van het kind binnen de basketbalsport.

Aan de ene kant willen wij kinderen zoveel mogelijk aan de basketbalsport binden. Dit houdt in dat iedereen in een positieve sfeer kan trainen en ook in de gelegenheid is om wedstrijden te spelen. Aan de andere kant is het doel van vooral de U10 /U12 groep om de individuele technische vaardigheid te vergroten. Tactische zaken in zowel aanvallend als verdedigend opzicht hebben bij deze leeftijdsgroepen nog weinig toegevoegde waarde. Daarom ook staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind boven het winnen van wedstrijden.

Kortom spelplezier en ontwikkeling gaat voor het resultaat!

Van de scheidsrechters wordt verwacht dat zij zich vooral als begeleider opstellen in plaats van het technisch volgen en toepassen van de regels. Educatief fluiten: goede uitleg naar spelers en eventueel coaches als er wordt gefloten.

Er wordt gespeeld volgens de mini basketbal spelregels van de NBB. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met de volgende aanpassingen:

Vrije worpen

De vrije worp wordt genomen op de plaats waar de cirkel van de bucket het dichtst bij de basket ligt of op een punt ongeveer 1,8 meter beneden de vrije worplijn.

Puntentelling

De puntentelling is als volgt:

 • Als er gescoord wordt in de bucket, dan zijn dit 2 punten.
 • Als er gescoord wordt van buiten de bucket, dan zijn dit 3 punten.
Balgrootte

Er wordt gespeeld met balgrootte maat 5.

Perioden

De U10/U12 spelen 8 x een periode van 4 minuten. Er zijn in deze periode GEEN time-outs of wissels. Uitzondering is als er sprake is van een geblesseerde speler.

Slangensysteem

De teams spelen met een verplicht zogenaamd slangensysteem, zodat alle spelers aan nagenoeg de zelfde speel toekomen. Vooraf aan de start van de wedstrijd dient het daarvoor bestemde formulier te worden ingevuld door de coaches. Bij een blessure is de eerstvolgende speler, volgens het slagensysteem, degene die dan in het veld komt.

Verdediging
 • Man-to-Man verdediging is verplicht. Dit wil zeggen dat de verdediger maximaal op 2 meter afstand van de aanvaller dient te staan.
 • Een duidelijke Man-to-Man situatie moet altijd zichtbaar zijn.
 • Spelers mogen verdedigd worden vanaf het verlengde van de vrije worp lijn op de aanvalshelft (dus ¾ veld).
 • Alle vormen van full court press en/of double teaming zijn verboden.
Uitzondering op voornoemde regels

man-to-man

 • Als een aanvallende speler bewust niet deelneemt aan het spel, om daarmee een verdedigende speler te binden, dan mag de verdedigende speler terugvallen in de verdediging. Als de aanvaller actief wordt, dan moet de verdediger direct de 2-meter regel in acht nemen.
 • Als een verdediger duidelijk is verslagen in een 1-1 situatie, dan mag er geholpen worden.
 • Bij een ongecontroleerde fastbreak situatie, is het niet mogelijk dat de verdedigers binnen 2 meter afstand van de aanvallers staan.

Aanval

 • Alle vormen van screens op de bal of van de bal af, zijn verboden.
 • Wat wel is toegestaan zijn give-and-go en het snijden naar de bal toe.

Straffen

 • Bij een overtreding op het zetten van een screen wordt gefloten voor een overtreding en krijgt de andere partij balbezit
 • Bij herhaling van het hiervoor genoemde (het zetten van een screen), wordt de coach eerst gewaarschuwd en bij de volgende overtreding bestraft met een technische fout.
 • Bij het spelen van een zone-verdediging wordt de coach eerst gewaarschuwd en bij herhaling bestraft met een technische fout voor de coach.
Extra
 • Omdat winnen niet het belangrijkste doel is bij Mini-basketbal is een gelijke eindstand mogelijk. De eindstand wordt ‘bevroren’ wanneer een van de teams een voorsprong van 50 punten heeft behaald. Er wordt wel verder gespeeld maar de score wordt niet meer bijgehouden.
 • Bij de allerjongste jeugd (U8 , U10) mag de bal niet uit de handen getikt worden of afgepakt worden, wanneer de speler de bal in de handen heeft. Wanneer dit wel gebeurt, wordt er gefloten voor een overtreding en krijgt de tegenpartij de bal aan de zijkant.

Hoe pakken pro’s het aan?

NBA-referees zijn professionals en dat betekent dat zij hun beroep zo goed mogelijk willen uitoefenen. Maar moet je een pro zijn om je job als scheidsrechter zo goed mogelijk te willen doen? Tuurlijk niet! Maar het is wel je sportieve plicht als scheidsrechter om je taak zo goed mogelijk te vervullen. In de onderstaande video een kijkje achter de schermen bij de scheidsrechters bij hun voorbereiding op een NBA-wedstrijd.