Laatste nieuws
 1. Dames 1 komt net tekort tegen Grasshoppers 2
 2. Horeca in De Bloemerd voorlopige gesloten bij trainingen en wedstrijden!!!
 3. Contributieverhoging voor het seizoen 2023/2024
 4. Zondag 1 okt. horeca in De Bloemerd gesloten!
 5. Sportfondsen zoekt personeel. Iets voor jou?

Lidmaatschap opzeggen

We vinden het jammer als je overweegt om te stoppen met basketballen bij BV Leiderdorp, of misschien heb je het besluit al genomen. Als er praktische problemen zijn, zoals bijvoorbeeld studieroosters, aarzel dan niet om je trainer of een lid van de technische commissie aan te spreken. Misschien komen we dan samen alsnog tot een oplossing.

We wijzen je er wel op dat aan het beëindigen van het lidmaatschap bepaalde voorwaarden zitten die beschreven staan in onze statuten/huishoudelijk reglement:

“Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor 1 mei in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.”

Zeg dus uiterlijk vóór 1 mei op, anders ben je de volledige contributie van het nieuwe seizoen verschuldigd!

  Toelichting opzegtermijn

  We vragen je op te zeggen voor 1 mei als je wil stoppen in het seizoen dat daarna in augustus/september weer van start gaat. Dat klinkt als lang van tevoren, maar is voor ons noodzakelijk. Graag vertellen we je waarom.

  Het komt namelijk voor dat leden aan het begin of gedurende het seizoen opzeggen en dan verwachten (een deel van) de contributie terug te krijgen. Dat gaat in principe niet, omdat wij aan het begin van het seizoen een aantal verplichtingen aangegaan, die doorlopen ongeacht of een lid opzegt. Op basis van het ledenaantal op 1 mei:

  • reserveren wij zaalruimte voor het nieuwe seizoen;
  • schrijven wij teams in voor de nieuwe competitie;
  • gaan wij overeenkomsten met trainers aan voor het nieuwe seizoen;
  • per speler dragen wij aan het begin van het seizoen kosten (o.a. contributie en verzekeringspremie) af aan de Nederlandse Basketbal Bond (NBB).

  Al deze kosten zijn verwerkt in de begroting voor het lopende seizoen. Op basis hiervan stellen wij o.a. de contributie vast. Als wij de contributie (deels) gaan terugbetalen/kwijtschelden, klopt de begroting niet meer en zijn we genoodzaakt de contributie voor de overige leden te verhogen.

  Coulance regeling: Natuurlijk is er in gevallen van overmacht mogelijk om in gesprek te gaan met onze penningmeester over een passende oplossing.