Laatste nieuws
  1. Samen sponsoren we succes!
  2. De Bloemerdhal zoekt doeksponsoren!
  3. ALV 16 juni!
  4. We mogen weer allemaal!
  5. Breaking news –> extra nieuwsbrief

Ons bestuur

Vacature

Voorzitter

Emma de Vries

Secretaris

Pieter van der Zaag

Penningmeester

Simone van Meurs

Technische Commissie

Wessel de Kok

Technische Commissie

Reinier Heruer

Alg. bestuurslid

Jaap de Kok

Wedstrijdsecretaris

Lotte Broers

Alg. bestuurslid

Jelle Paulides

Alg. bestuurslid

Commissies en functionarissen

Technische commissie:  

technische-cie@bv-leiderdorp.nl

Contactpersoon: Simone van Meurs

Leden: coaches van de teams

Sponsorcommissie

sponsorcommissie@bv-leiderdorp.nl

Contactpersoon: Arie van de Nadort

Leden: vacant

Activiteitencommissie:

activiteitencommissie@bv-leiderdorp.nl

Contactpersoon: Simone van Meurs

Leden: Lotte Broers, Jelle Paulides

Kascommissie:

vacature

Vertrouwenscontactpersoon

Renee Wilthof  vcp-reneewilthof@bv-leiderdorp.nl

Ton Paulides  vcp-tonpaulides@bv-leiderdorp.nl

Ledenadministratie:

Wietse Koster ledenadministratie@bv-leiderdorp.nl

Coördinator scheidsrechters:

Jaap de Kok  scheidsrechterscoor@bv-leiderdorp.nl

Planning Zaaltaken:

Lotte Broers en Jelle Paulides  zaaltakenplanner@bv-leiderdorp.nl

Coördinator Vrijwilligers:

Fabian de Vos  

Contentteam:

Lidwien Arndt, Eveline Kallenberg en Emma de Vries  contentteam@bv-leiderdorp.nl

Materiaal manager:

Robin Lovink