Laatste nieuws
  1. Uitnodiging ALV
  2. VOORLOPIG GEEN BASKETBALL MEER IN COMPETITIEVERBAND
  3. Update corona-maatregelen
  4. Impressie wedstrijden 26 sept ’20
  5. Grote Clubactie gestart…

Ons bestuur

Arie van de Nadort

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Wietse Koster

Penningmeester

Simone van Meurs

Technische Commissie

Jaap de Kok

Wedstrijdsecretaris

Lotte Broers

alg. bestuurslid

Jelle Paulides

alg. bestuurslid

Commissies en functionarissen

Technische commissie:  

technische-cie@bv-leiderdorp.nl

Contactpersoon: Simone van Meurs

Leden: coaches van de teams

Sponsorcommissie

sponsorcommissie@bv-leiderdorp.nl

Contactpersoon: Arie van de Nadort

Leden: vacant

Activiteitencommissie:

activiteitencommissie@bv-leiderdorp.nl

Contactpersoon: Simone van Meurs

Leden: Lotte Broers, Jelle Paulides

Kascommissie:

Roy Nazloomian en vacature

Vertrouwenspersoon

Vacature  vertrouwenspersoon@bv-leiderdorp.nl

Ledenadministratie:

Wietse Koster ledenadministratie@bv-leiderdorp.nl

Coördinator scheidsrechters:

Jaap de Kok  scheidsrechterscoor@bv-leiderdorp.nl

Planning Zaaltaken:

Lotte Broers en Jelle Paulides  zaaltakenplanner@bv-leiderdorp.nl

Coördinator Vrijwilligers:

vacature

Webmanager:

vacature

Contentmanagers:

vacature

Materiaal manager:

vacature