Na het vertrek van onze vorige vertrouwenscontactpersoon (VCP) Liesbeth Buitink zijn er nu twee VCP-ers aangesteld. Het betreft Renee Wilthof (speelster van de VSE2) en Ton Paulides (scheidsrechter bij de seniorenteams). Als bestuur zijn we heel blij dat deze twee actieve leden ook deze belangrijke rol op zich willen nemen en wensen hen veel succes.

Als BVL willen we namelijk een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd voelen. Dit betekent dat we met elkaar binnen de vereniging zoveel mogelijk doen om treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen en te stoppen.

Voor meer informatie klik HIER