Ieder jaar hebben we minimaal 1x een Algemene Leden Vergadering. Hierin legt het bestuur verantwoording af en wordt met de leden gesproken over de ontwikkelingen en het nieuwe seizoen. Natuurlijk komen ook de financiën aan de orde.

Als bestuur kunnen we niet zonder de steun van de leden. We hopen dan ook dat vele leden wat tijd weten vrij te maken en aanwezig willen/kunnen zijn op onze ALV. Komt allen!!!

VOORSTEL AGENDA AV VAN BVL, 7 JUNI 2018
(AANVANG 20,15U, LOCATIE DE BLOEMERD)

1. OPENING, WELKOM; REGISTRATIE VAN AANWEZIGEN/MELDING VAN AFWEZIGEN MET BERICHT

2. EVT. AANVULLINGEN OP EN VASTSTELLEN VAN DEFINITIEVE AGENDA

3. VOORTGANG ACTIEPUNTEN AV VAN 10 MEI 2017

4. MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR

5. BESTUURSZAKEN
1. BESTUURSLEDEN, VRIJWILLIGERS GEZOCHT
(communicatie, secretariaat, coördinator vrijwilligers, materiaalman/vrouw)
2. ONTWIKKELING WEBSITE
3. BVL 45 OP 16 JUNI A.S.
4. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

6. FINANCIEN
1. CIJFERS 2016-17
2. RAPPORTAGE KASCIE BETREFFENDE CIJFERS 2016-17
3. DECHARGE PENNINGMEESTER EN BESTUUR VOOR GEVOERDE BELEID
4. VOORUITZICHTEN FINANCIEEL 2017-18

7. HOOFDPUNTEN T.C
1. RESULTATEN TEAMS SEIZOEN 2017-18
2. TEAMS NIEUWE SEIZOEN 2018-19 EN BEGELEIDING
3. TEAMTASSEN NIEUWE SEIZOEN; SPONSOREN

8. HOOFDPUNTEN WMS
1. STAND VAN ZAKEN SCHEIDSRECHTERSCURSUSSEN
2. STAND VAN ZAKEN OPLEIDINGEN TAFELAARS
3. COMMUNICATIE MET NBB EN SPORTLINK
4. BOETESYSTEEM BIJ NIET-OPKOMEN

9. GEPLANDE AKTIVITEITEN

10. RONDVRAAG

11. SLUITING VAN DE VERGADERING