AGENDA AV VAN BVL D.D. 23 NOVEMBER 2016
(aanvang 20.15u; locatie: de Bloemerd)

1. Opening en welkom; registratie van aanwezigen, melding van afwezigen

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Goedkeuring gevraagd voor concept notulen AV d.d. 2 juni 2016

4. Afwerking actiepunten uit AV d.d. 2 juni 2016

5. Bestuurszaken
• dringend vrijwilligers nodig voor allerhande activiteiten binnen BVL
• project nieuw logo/tenues/tassen
• voortgang nieuwe website

6. Financiën
• Akkoord gevraagd voor benoeming 2e lid Kascie.
• Presentatie verslag Kascie.
• Exploitatie 2015/16
• Balans per 31 augustus 2016
• Decharge verlening aan penningmeester en vervolgens aan hele bestuur voor gevoerde beleid

7. Hoofdpunten Technische Commissie

8. Hoofdpunten WMS

9. Geplande clubactiviteiten

10. Rondvraag

11. Sluiting van de vergadering[img]/img/nieuws/image.jpeg[/img]