AGENDA NAJAARS-ALV VAN BVL 26 NOVEMBER 2015
Locatie: De Bloemerd; aanvang 20.15u.

1) OPENING, WELKOM; REGISTRATIE VAN AANWEZIGEN EN AFWEZIGEN

2) VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA

3) GOEDKEURING CONCEPT-NOTULEN D.D. 27 MEI 2015 EN AFHANDELING ACTIEPUNTEN

4) MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR

5) BESTUURSZAKEN
= WEBSITE BVL
= DRINGEND VRIJWILLIGERS GEZOCHT
= AANSTELLING VERTROUWENSPERSOON VOOR BVL

6) FINANCIEN
= VERSLAG KASCIE OVER AFGELOPEN BOEKJAAR
= FINANCIEEL RESULTAAT 2014/15

7) HOOFDPUNTEN TECHNISCHE CIE.

8) HOOFDPUNTEN WMS

9) ACTIVITEITEN

10) RONDVRAAG

11) SLUITING

[b]Alle leden zijn welkom! “Samen maken we de Club!”[/b]