De voorjaars algemene ledenvergadering (ALV) staat gepland op woensdag 27 mei a.s. U kunt deze datum/avond alvast in uw agenda noteren, want uw komst is van belang! Het gaat over uw club, onze club! De agenda volgt op een later moment.