De gemeente Leiderdorp meldt (via hun website) het volgende:
[i]Op vrijdag 23 oktober zullen er 120 vluchtelingen opgevangen worden in sporthal De Bloemerd. De vluchtelingen zijn nog maar kort in Nederland en komen vanaf sporthal De Cuyl in Oestgeest. De tijdelijke crisisopvang wordt zo spoedig mogelijk in gereedheid gebracht.

De crisisopvang geldt voor een duur van 72 uur, met de mogelijkheid dit eenmaal te verlengen, tot maximaal een week.

[img]/img/nieuws/crisisopvang.jpg[/img]

De 120 vluchtelingen die in Leiderdorp worden opgevangen, zijn nog maar kort in Nederland. Het zijn voornamelijk mensen uit Syrië, overwegend mannen, maar er zijn ook gezinnen aanwezig. Zij zijn afgelopen week opgevangen in sporthal De Cuyl in Oegstgeest.[/i]

[b]In verband met bovenstaande zijn er komende week GEEN trainingen in de Bloemerd. Of er op andere locatie getraind kan worden, wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.[/b]