[i]Van de NBB (d.d. 26 aug 2014) de volgende informatie over de aanapssing van enkele spelregels van de mini’s (U10 en U12) ontvangen. Is voor trainers/coaches, scheidsrechters en spelers van belang!!![/i]

Om de basketballsport in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht te verbeteren, dient een aantal regels en spelsituaties aangescherpt c.q. nader toegelicht te worden. Het is erg belangrijk om hier goed op in te spelen, omdat de coördinatieve en technische aspecten van het basketball in deze leeftijdscategorieën ontwikkeld worden.

[b]Alle trainers en scheidsrechters[/b], die met deze kinderen werken, hebben hierin dus een bijzondere verantwoordelijkheid. Hun actieve begeleiding is van groot belang voor het succesvol hanteren en toepassen van deze regels en daarmee voor de ontwikkeling van het kind binnen de basketballsport.

Aan de ene kant willen wij kinderen zoveel mogelijk aan de basketballsport binden. Dit houdt in dat iedereen in een [b]positieve atmosfeer[/b] kan trainen en ook in de gelegenheid gesteld wordt om wedstrijden te spelen.
Aan de andere kant is het doel van vooral de U12 groep om de [b]individuele technische vaardigheid te vergroten[/b]. Tactische zaken in zowel aanvallend als verdedigend opzicht hebben bij deze leeftijdsgroepen nog weinig toegevoegde waarde. Daarom ook staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind boven het winnen van wedstrijden.

De trainers en begeleiders van deze groepen moeten hier al vanaf het begin rekening mee houden bij het voorbereiden van trainingen en wedstrijden.
Van scheidsrechters wordt verwacht dat zij zich als begeleider opstellen in plaats van het zuiver volgen en toepassen van de regels.
Waar in het hierna volgend stuk gesproken wordt over jongens, worden ook meisjes bedoeld.

Er wordt gespeeld volgens de mini basketbal spelregels van de Nederlandse Basketball Bond. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met de volgende aanpassingen:

1. Vrije worpen
De vrije worp wordt genomen op de plaats waar de cirkel van de bucket het dichtst bij de basket ligt of op een punt ongeveer 1,8 meter beneden de vrije worplijn.

2. Puntentelling
De puntentelling is als volgt:
– Als er gescoord wordt in de bucket, dan zijn dit 2 punten.
– [b]Als er gescoord wordt van buiten de bucket, dan zijn dit 3 punten[/b].

3. Balgrootte
Er wordt gespeeld met balgrootte 5.

4. Verdediging
– [b]Man-to-Man verdediging is verplicht[/b]. Dit wil zeggen dat de verdediger maximaal op 2 meter afstand van de aanvaller dient te staan.
– Een duidelijke Man-to-Man situatie moet altijd zichtbaar zijn.
– Spelers mogen verdedigd worden vanaf het verlengde van de vrije worp lijn op de aanvalshelft (dus ¾ veld).
– Alle vormen van full court press en/of double teaming zijn verboden.

Uitzondering op voornoemde regels:
1. Als een aanvallende speler bewust niet deelneemt aan het spel, om daarmee een verdedigende speler te binden, dan mag de verdedigende speler terugvallen in de verdediging. Als de aanvaller actief wordt, dan moet de verdediger direct de 2-meter regel in acht nemen.
2. Als een verdediger duidelijk is verslagen in een 1-1 situatie, dan mag er geholpen worden.
3. Bij een ongecontroleerde fastbreak situatie, is het niet mogelijk dat de verdedigers binnen 2 meter afstand van de aanvallers staan.

5. Aanval
– [b]Alle vormen van screens op de bal of van de bal af, zijn verboden.[/b]
– Wat wel is toegestaan zijn give-and-go en het snijden naar de bal toe.

6. Straffen
– Bij een overtreding op het zetten van een screen wordt een persoonlijke fout gegeven aan de speler die het screen heeft gezet.
– Bij herhaling van het hiervoor genoemde wordt een technische fout gegeven aan de coach.
– Bij het spelen van een zone-verdediging wordt de coach bestraft met een technische fout.

[b]Omdat winnen niet het belangrijkste doel is bij Mini-basketball is een gelijke eindstand mogelijk.[/b] De eindstand wordt ‘bevroren’ wanneer een van de teams een voorsprong van 50 punten heeft behaald. Er wordt wel verder gespeeld maar de score wordt niet meer bijgehouden.

[b]Bij de allerjongste jeugd (U8 en U10) mag de bal niet uit de handen getikt worden of afgepakt worden, wanneer de speler de bal in de handen heeft.[/b]