Omdat het spelen van wedstrijden niet kan zonder scheidsrechters, is er binnenkort weer een zogenaamde F-cursus voor diverse leden. Van alle spelende leden van 15 jaar en ouder verwachten we dat zij deze cursus volgen.
Tijdens de cursus komen alle basketbalregels, commentaar op deze regels, arbitragetechniek en interpretatie van de regels aan de orde.

De cursus bestaat uit 6 lesuren (verdeeld over twee blokken van 2.5 uur en een examenblok van 1 uur. Dit examen betreft spelregelkennis. De cursisten die met goed gevolg het examen hebben afgelegd ontvangen het NBB scheidsrechter F-diploma.

De leden die hiervoor in aanmerking komen (spelers van U18 en U16) zijn reeds geïnformeerd over en uitgenodigd voor deze cursus, die gehouden wordt op zaterdag 28 en zondag 29 juni a.s..

[img]/img/nieuws/scheids-bb.jpg[/img]

[b]Samen maken we de club! …[/b] Nu hebben we als BVL veel jeugdteams (U10, U12 en U14) en een beperkt aantal seniorenteams. Hierdoor is er een gebrek aan scheidsrechters. Mochten ouders het leuk vinden om deze cursus te volgen en enkele wedstrijden per seizoen te fluiten, dan kan contact worden opgenomen (liefst via mail) met de wedstrijdsecretaris.