1. OPENING, WELKOM; REGISTRATIE AANWEZIGEN EN AFMELDINGEN
2. EVT. AANVULLINGEN OP DE AGENDA – ALLEN
3. MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR – ARIE
4. GOEDKEURING NOTULEN ALV 7 NOVEMBER 2013 – ALLEN
5. AFWERKING ACTIEPUNTEN ALV 7 NOVEMBER 2013 – ALLEN
6. BESTUURSZAKEN – ARIE, BESTUUR
7. HOOFDPUNTEN WMS – JAAP
a. INHUUR ZALEN SEIZOEN 2014/15
b. ZAALTAKENPLANNING – OPKOMST/AFMELDINGEN EN VERVANGING
8. FINANCIEN – WIETSE
a. LATEST ESTIMATE SEIZOEN 2013/14
b. VOORUITBLIK FINANCIEEL OP SEIZOEN 2014/15
9. HOOFDPUNTEN TC – SIMONE
a. VOORUITBLIK OP INDELING TEAMS SEIZOEN 2014/15
b. TRAINERS/COACHES
10. COMMUNICATIE – KIEK
a. WEBSITE
b. WELKE VRIJWILLIGERS VOOR DE DIVERSE ACTIVITEITEN
c. VRIENDEN VAN BVL
11. GEPLANDE ACTIVITEITEN – SIMONE
12. RONDVRAAG – ALLEN
13. SLUITING – ARIE

Vergaderlocatie: Bloemerd. Aanvang om 20.15 uur