De trainingen die gepland stonden in de laatste week van de zomervakantie kunnen helaas niet doorgaan. Er is namelijk in die week groot onderhoud van de Bloemerd. Kortom de trainingen beginnen als de scholen ook weer beginnen: de eerste week van september.