VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

HALLO BVL-ERS,

Vrijwilliger zijn bij een sportclub, in een schoolbestuur, bij een politieke partij is leuk en heel belangrijk….vrijwilliger zijn bij BVL is een EREBAAN!

Elke vereniging steunt op de inzet van haar leden en ouders en verzorgers; elke vereniging staat en valt zelfs bij die inzet, want inhuur zou onbetaalbaar zijn. Voor BVL is dat natuurljk niet anders, we moeten ons echt inspannen om het hoofd financieel boven water te houden. En gelukkig hebben we al veel ouders/verzorgers en jongeren die zich inzetten om te rijden, te fluiten, te tafelen en te coachen, maarre….we hebben nog een paar vacatures in het verschiet!

Wie van jullie zou zin, tijd en de capaciteiten hebben om bestuurslid/penningmeester te worden bij BVL? Wie van jullie zou zich best als bestuurslid Technische Commissie willen inzetten voor de club? En wie voelt zich een geboren verenigingingsopleider, zodat we meer scheidsrechters en trainer/coaches kunnen leveren? Allemaal heel leuke en belangrijke functies, hoor! Een mooie mix van sporten en organiseren, een beetje meehelpen bij het maken en uitvoeren van beleid. Denk erover na, ouders, verzorgers, oudere jeugdspelers, heren en dames senioren en stel je beschikbaar. We need you!

Schiet een bestuurslid aan en vraag hem/haar naar de opties. We hebben ook nog een paar enthousiastelingen nodig, die van ons 40-jarig jubileum dit jaar een feest willen maken.

[img]/img/nieuws/vrijwillig-loesje.png[/img]

Elke vereniging draait op vrijwilligers, elke club heeft mensen om zich heen, die zich best willen aanmelden. Maar zoals in elke vereniging: vrijwilligers moeten gevraagd worden. En dat doen we dus bij dezen!

We wachten met spanning! Nogmaals, vrijwilliger bij BVL is een EREBAAN!

hartelijke sportgroeten,

Arie van de Nadort, vz.
namens bestuur BVL
06 1377 3456
nadorta@gmail.com