AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING BVL D.D. 8 NOVEMBER 2012
Locatie: De Bloemerd, aanvang 20.00u

1. OPENING, REGISTRATIE AANWEZIGEN EN AFMELDINGEN
2. EVT. AANVULLINGEN OP DE AGENDA
3. MEDEDELINGEN
4. GOEDKEURING VERSLAG ALV 19 APRIL 2012 EN AFWERKING ACTIEPUNTEN
5. BESTUURSZAKEN
6. VOORTGANG BOUW WEBSITE
7. HOOFDPUNTEN FINANCIEN
8. HOOFDPUNTEN TC EN WMS
9. VOORTGANG BOLWERK
10. ACTIVITEITENCIE.
11. RONDVRAAG
12. SLUITING