Het seizoen is weer begonnen. De zaaltaken zijn ook al voor de komende weken gepland. Het vervullen van je zaaltaken is nodig om de wedstrijden te kunnen spelen. Samen maken we de club! Toch?
Het zogenaamde [b]boetesysteem[/b] gaan we ook weer toepassen! Kom je niet opdagen en/of heb je geen vervanger geregeld: kost dat jou een boete. De planners van de zaaltaken houden geen rekening met allerlei persoonlijke zaken, je zult zelf vervanging moeten regelen! We hopen dat er geen of weinig boetes worden uitgedeeld. Op het prikbord hangt een uitgebreid infobulletin over de boeteregeling.

[b]Advies: kijk regelmatig op de site en/of prikbord![/b]

[img]/img/nieuws/boete1.png[/img]

UPDATE 7 mrt 2012:

[b]***** Meer informatie over boetesysteem *****[/b]

In de afgelopen tijd wordt ieder weekend gecontroleerd of iedereen zijn taken (fluiten en/of tafelen) vervult. Want zonder deze “hulp” kunnen wedstrijden niet worden gespeeld. Samen maken we de club. Dat geldt ook voor deze taken.
[b]Op de site en op het prikbord in de hal wordt de indeling van de zaaltaken bekend gemaakt.[/b]
Natuurlijk gaan we, als bestuur BVL, er vanuit dat iedereen zijn taken gewoon vervuld. Mocht dat niet zo zijn, dan volgt er een boete en het betreffende lid wordt nogmaals opnieuw ingedeeld voor een zaaltaak.

Deze boetes kun je verwachten:
[b]• Ben je 18 jaar of ouder?[/b]
o Boete bij 1e keer niet aanwezig: € 25,–
o Boete bij volgende keer niet aanwezig: € 25,– + schorsing

[b]• Ben je jonger dan 18 jaar?[/b]
o Boete bij 1e keer niet aanwezig: € 15,–
o Boete bij volgende keer niet aanwezig: € 15,– + schorsing

[b]Daarnaast moet de niet vervulde zaaltaak alsnog worden ingehaald.[/b]

Indien de boete niet wordt betaald, leidt dat tot niet trainen/spelen van wedstrijden. Dit is natuurlijk het uiterste sanctiemiddel. We gaan er vanuit dat iedereen gewoon zijn bijdrage levert! Dan ook geen probleem c.q. discussie over boetes.