Hallo BVL-ers,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van BVL op 19 april 2012 is een bestuursvoorstel aangenomen om de contributie te verhogen met ingang van het seizoen 2012-2013. Dit houdt in, dat over de hele linie – junioren en senioren leden – de contributie voor het seizoen met € 20 wordt verhoogd. Echter, voor diegenen die uitsluitend recreatief spelen(dus niet in competities) wordt de contributie niet aangepast. Hoewel we voor een sluitende begroting eigenlijk een grotere verhoging zouden moeten toepassen en bijv. de zaalhuur voor BVL wel al 2 jaar lang omhoog gaat, heeft het bestuur toch een bescheidener verhoging voorgestaan – en dat voorstel is dus aangenomen. Daarnaast brengen we graag in herinnering, dat de contributies voor 2011-2012 niet werden verhoogd.
De nieuwe tarieven worden verwerkt in de facturen, die de penningmeester aan het begin van het komende seizoen zal toesturen.
Voor de volledigheid van informatie ontvangt elk lid – of zijn/haar ouders/verzorgers – nog een e-mail over de a.s. contributieverhoging, met dezelfde inhoud.

m.vr.gr.
Arie van de Nadort, vz.
namens het bestuur van BVL