Een vroege tocht naar Hellevoetsluis met een team dat helaas niet over alle basisspelers kon beschikken. Gelukkig waren Floriaan en Mark R. uit de u-18 meegegaan zodat we toch nog met zes spelers van start konden.
De wedstrijd tegen Jump 80 ging in de eerste periode gelijk op. Helaas moesten we weer opboksen tegen een zone verdediging (Tijd dat ze dat ook voor de regio verbieden!). Floriaan bracht de bal goed op maar het inside spel bleef weer achter. Dat terwijl op de momenten dat er wel een inside actie werd gemaakt, deze direct succes bracht. Jump was fel op de bal en dat maakte dat onze passes nog wel eens onzuiver waren of onderschept werden. Met 14 tegen 13 verloren we het eerste kwart. De tweede periode gaf eenzelfde beeld te zien. Raoul had moeite met de borden en het schot viel niet goed. Dat was jammer omdat er kansen te over waren. Met 12 tegen 15 wonnen we deze periode. Het waren naar ons gevoel korte perioden en dat bleek te kloppen, de klok was stuk en de tafel rommelde maar wat aan met de tijd! Periode drie werd er zuiver gespeeld en zat er meer tempo in het spel. Jump ging een man to man verdediging spelen en had een mindere periode. Raoul kwam los, maakte een prachtige dunk en scoorde 10 punten. Ook Mark R. maakte 10 punten. We wonnen deze periode ruim. Helaas, helaas: de tafel had 7 punten van Raoul niet geschreven! Bezwaren van de coach konden niet helpen en met de smoor in gingen we naar periode 4. In deze periode speelden we het spel goed uit en wonnen de periode met 1 punt verschil.
De eindstand was volgens het sheet 62 tegen 68. Volgens onze telling 62-75. In ieder geval gewonnen!
Dylan 3 pt./1P, Pieter 14 pt./3P., Raoul 18(+7)pt./2P, Wessel 5 pt., Floriaan 7 pt./3P/1 driepunter, Mark R. 21 pt.