De voorlopige planning van de wedstrijden voor het 2e deel van het seizoen is bekend en op de site te raadplegen. [b]De planning is nog NIET COMPLEET c.q. DEFINITIEF.[/b] Er lopen nog verschillende verzoeken voor aanpassingen. Dit zowel van de zijde van onze trainers/coaches als van de tegenpartij. Dus … blijf alert op wijzigingen van de planning.

De planning van o.a. de DS1, H20 en MU18 is nog niet compleet / definitief.