Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Jouw wedstrijd had al moeten beginnen, maar je coach of aanvoerder is nog bezig mensen in de kantine of ouders in het publiek te vragen of zij alsjeblieft kunnen helpen fluiten, timen of scoren. Leden, die ingedeeld zijn, zijn te laat of komen helemaal niet opdagen. Of erger, ze hebben de wedstrijd ervoor gespeeld, maar spoeden zich naar een – altijd zeer belangrijke – afspraak.
Ja, waarschijnlijk heb je dit al te vaak meegemaakt. Wij tenminste wel.
Aan de andere kant hebben we veel leden, waar je op kunt bouwen. Die doen gewoon hun zaaltaak, zoals het hoort. Ze zijn er altijd op tijd en als je een beroep op ze doet, is dat nooit tevergeefs. Probleem opgelost? Nee dus! Coach en spelers moeten zich met een wedstrijd bezig kunnen houden en niet met het regelen van de tafelbezetting of iets dergelijks.

Wat zijn dan nu de afspraken?

1. De zaaltaken worden zo zorgvuldig als mogelijk ingedeeld en minstens twee weekenden van tevoren gepubliceerd. Publicatie gebeurt zowel op de website (te vinden onder de knop Zaaltaken) en op het publicatiebord in de Bloemerd.

2. De taak van de zaalwacht wordt belangrijker. Voor de zaalwacht ligt ook elke speeldag een lijst klaar (in het rode postvak van BVL in de kantine) waarop bijgehouden kan worden, wie er wel en wie er niet bij zijn taak aanwezig is. Deze lijst komt ingevuld weer terug bij de WMS commissie. Van de (eerste) zaalwacht verwachten we dat hij een half uur van tevoren aanwezig is om ervoor te zorgen dat de zaal op tijd wordt opgebouwd (met behulp van de spelende teams) en dat er scoresheets bij de wedstrijden aanwezig zijn. De (laatste) zaalwacht zorgt ervoor dat de zaal netjes opgeruimd wordt en alle ballen in de hokken en deze op slot.

3. Als je ingedeeld bent voor een zaaltaak (tafelen of fluiten), zorg dan dat je een kwartier van tevoren aanwezig bent en meld je bij de zaalwacht. Dat scheelt de zaalwacht een hoop onzekerheid en zoeken naar een vervanger.

4.Het is niet mogelijk om je af te melden voor een zaaltaak. Het is voor de planning namelijk ondoenlijk om met alle bijzonderheden/wensen rekening te houden. Zelf regelen!
TIP: Als je klaar staat voor je teamgenoten, zullen ze ook bereid zijn om in te vallen voor jou. Dus …
= Als je onverhoopt niet je zaaltaak kunt uitvoeren, dan zoek je zelf een vervanger.
= Weet je al ruim van tevoren dat je op een bepaalde datum echt geen zaaltaak kunt doen, of ben je langdurig geblesseerd, dan zul je toch zelf iets moeten regelen.

5. Ben je toch niet aanwezig bij je zaaltaak en heb je niets geregeld, dan wordt de gemiste taak opnieuw ingedeeld en krijg je er indien mogelijk nog een extra zaaltaak bij.

6. Ben je toch niet aanwezig bij je zaaltaak en heb je niets geregeld, dan heb je ook nog een boete verdiend. Jammer!

[b]Deze boetes kun je verwachten:
> Ben je 18 jaar of ouder?
o Boete bij 1e keer niet aanwezig: € 25,– + beurt inhalen
o Boete bij 2e keer niet aanwezig: € 30,– + schorsing + beurten inhalen

> Ben je jonger dan 18 jaar?
o Boete bij 1e keer niet aanwezig: € 15,– + beurt inhalen
o Boete bij 2e keer niet aanwezig: € 20,– + schorsing + beurten inhalen

> Ben je zaalwacht?
o Tel dan € 15,– bij je boete op, want dan heb je ook je gewone zaaltaak niet uitgevoerd.

Betaal je de boete niet op tijd?
• Ook dan volgt een schorsing. Je mag pas weer spelen als je betaald hebt en je de inhaalbeurten ook daadwerkelijk hebt ingehaald.[/b]

Vanaf nu wordt niet alleen bijgehouden hoe vaak je bent ingedeeld tijdens het seizoen, maar ook of je er daadwerkelijk bent geweest. En dus ook of en hoe vaak je voor iemand bent ingevallen. Het nieuwe boetesysteem is vanaf februari 2012 in werking! Een extra reden om gewoon je zaaltaak te doen en andere teams niet in de kou te laten staan. [b]We hopen dat we nul boetes hoeven uit te delen![/b]

De WMS commissie.