Aan de leden van BVL en hun ouders/verzorgers

Wie de schoen past……

Ik wil het nog een keertje over de contributies voor het lopende seizoen hebben. Gisteravond (12 december) heeft onze penningmeester het bestuur inzicht gegeven in de betaling van de contributies door de leden. Helaas hebben we geconstateerd, dat er nog steeds leden zijn, die al het hele seizoen trainen en spelen, maar die nog steeds hun betaling niet hebben verricht. Dit, ondanks het feit dat de eerste factuur voor het huidige seizoen al in september is verstuurd en er herinneringen op zijn gevolgd. Sommigen kondigden aan, dat de betaling zou volgen (daar wachten we dus nog op…) en anderen reageerden helemaal niet.
Iedereen begrijpt, dat je niet gratis voor BVL kunt uitkomen. Iedereen begrijpt ook, dat onze kosten voor zaalhuur, bijdragen aan de Nederlandse Basketball Bond en voor materiaal wel heel hard doorlopen en op tijd moeten worden betaald…Iedereen begrijpt daarnaast, dat de leden die wel op tijd betalen indirect de dupe kunnen worden van degenen, die niet betalen.
Het bestuur trekt nu de touwtjes scherp aan. Dat komt misschien niet zo sympathiek over, maar wij denken, dat het alleen maar rechtvaardig is om op de volgende manier te handelen: diegenen, die deze week niet betalen, zullen niet opgesteld worden in de eerstvolgende wedstrijd van hun team, c.q. zullen niet kunnen trainen. De trainers en coaches zijn op de hoogte gesteld, kennen de namen.
Wij als bestuur hopen echt, dat het zover niet zal hoeven komen! En dat de erkenning, dat er nu eenmaal betaald moet worden voor een lidmaatschap, zal zegevieren. Dus bij dezen ook een oproep aan de ouders/verzorgers van onze jeugdleden: bespaar alsjeblieft je kind de heel vervelende aanzegging, dat hij of zij niet mag spelen……
We hebben ervoor gekozen om deze brief naar alle leden toe te sturen, hoewel hij op velen gelukkig niet van toepassing is. Maar omdat meerdere individuele benaderingen vanuit onze penningmeester niet het bedoelde effect hadden, doen we deze boodschap inderdaad maar in de breedte.
Wij rekenen op ieders verantwoordelijkheid en danken diegenen voor wie deze brief bedoeld is bij voorbaat voor hun betaling! Mochten er zich heel bijzondere omstandigheden voordoen die ertoe leiden, dat totnutoe niet is betaald en/of gereageerd, laat dat dan even aan de penningmeester weten svp.

m.vr.gr.

namens het bestuur van BVL,
Arie van de Nadort, vz.