Enkele dagen geleden zijn we online gegaan op www.binnensport-leiderdorp.nl. Wat hebben wij daar als BVL mee te maken? Nou, eigenlijk alles. Die stichting Binnensport Ondersteuning Leiderdorp is namelijk een samenwerkingsverband tussen De Spotvogels (badminton), Leython DC (volleybal) en BVL. Samen hebben wij de rechten verworven op de advertentieruimte in sporthal De Bloemerd. De reden van onze samenwerking is simpel: we blijken als individuele verenigingen niet goed in staat de belangen van ons allen te verdedigen en – nog belangrijker – we kunnen nu uit vissen gaan in een veel grotere poel van specialisten in communicatie, marketing en sponsoring. We willen de beschikbare advertentieruimte immers zo goed mogelijk exploiteren, want daar hebben alle verenigingen baat bij.

Wat gaan we concreet doen? De afgelopen weken is er al druk overleg geweest tussen de drie verenigingen. We hebben hard gewerkt aan de contouren van een communicatieplan – dat in de nabije toekomst wordt opgepakt door onze nieuwe voorzitter Arie van de Nadort – en op de achtergrond voeren we ook overleg met de gemeente Leiderdorp (over toekomstig sportbeleid). Op 29 juni heeft de stichting zich officieel gepresenteerd op de borrel van de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging die was georganiseerd door Sportfondsen Leiderdorp (die samen met het Servicepunt Sport en Bewegen een grote steun voor ons is).

Maar de ambitie gaat verder, en daarom moet er in dat plan ook beleid komen. Bijvoorbeeld: hoe komen we zo vaak mogelijk in de krant? Wat moeten we verder doen om adverteerders te trekken? Enz. enz. Nog een heel werk natuurlijk, maar gezien het enthousiasme binnen de stichting en in het nieuwe BVL-bestuur ziet het er wat extra inkomsten betreft voor de toekomst wat zonniger uit. Een van de uitingen van nieuwe elan is overigens wel dat we met directe ingang een veel strikter contributie- en boetebeleid zullen volgen. We kunnen het ons simpelweg niet meer veroorloven achterover te leunen.

De eerste resultaten zijn trouwens al geboekt (enkele spannende nieuwe adverteerders dus). En terwijl jullie op het strand liggen gaan wij kijken hoe we sporthal De Bloemerd zo snel mogelijk vol reclamedoeken kunnen krijgen. Na de vakantie vertellen we jullie graag wat er is bereikt en waar wij jullie hulp kunnen gebruiken!

Wil je meer weten over de stichting Binnensport Ondersteuning Leiderdorp of denk je dat jij een bijdrage kunt leveren aan extra inkomsten voor de vereniging, neem dan een kijkje op onze website: www.binnensport-leiderdorp.nl.