Hallo leden van BVL en hun families, coaches, trainers en scheidsrechters,

Sinds 18 afgelopen woensdag 18 mei ben ik jullie voorzitter en daarom wil ik mijzelf graag even kort aan jullie voorstellen.

Ik ben Arie van de Nadort, woon al heel lang in Leiderdorp, ben 62 jaar en met pre-pensioen. Ik heb tot vorig jaar gewerkt bij Akzo Nobel, bij velen van jullie wel bekend door de verfmerken Sikkens, Flexa en Cetabever. Mijn functies waren steeds in verkoop en marketing en in mijn laatste functie gaf ik leiding aan een team dat verantwoordelijk is voor marktonderzoek en concurrentieonderzoek wereldwijd.

Ik woon al 50 jaar in Leiderdorp, dus ik weet wel een beetje, wat er in onze plaats zoal speelt. Ik ben getrouwd met Ria en we hebben 2 kinderen, die allebei volwassen zijn en buitenshuis wonen. Met BVL ben ik vnl. bekend, omdat onze zoon een aantal jaren voor de club heeft gespeeld. In de afgelopen maanden heeft het bestuur van BVL mij de mogelijkheid geboden om haar vergaderingen bij te wonen, wat ik erg plezierig vond. Zodoende kon ik me immers al wat inwerken in de lopende zaken.

Ik ben ook naar wedstrijden wezen kijken in de afgelopen tijd en wat me daarin opviel, was de sterke betrokkenheid ook van ouders bij hun spelende kinderen en bij de club in het algemeen. Die betrokkenheid zeer belangrijk voor de opbouw van de vereniging.

Wat kunnen jullie van mij als voorzitter verwachten, zullen jullie je misschien afvragen. Een paar dingen zijn voor mij van groot belang (in willekeurige volgorde):

1. een zeer solide, gezonde financiële basis
2. aantrekkingskracht op de jeugd; de doorgroei van alle leden stimuleren
3. een bestuur, dat haar verantwoordelijkheden naar de club kent en besluitvaardig is
4. “afspraak is afspraak”: duidelijkheid in de communicatie onderling en naar buiten.

Ik zal als voorzitter de contacten – met allerlei mensen en instanties die voor BVL van belang zijn – zeker stimuleren en uitbouwen: de gemeente Leiderdorp, Sportfondsen, de stichting BOL (waarin we samenwerken met de badmintonners en volleyballers), Bolwerk (samen met BS Leiden/Z&Z en BVOegstgeest), de NBB, enz. Externe relaties kunnen echter alleen een positieve indruk van BVL krijgen als we intern ijzersterk zijn. Goeie resultaten in de competities zijn daarbij net zo belangrijk als een gezonde kas, een prettige sfeer onderling straalt altijd af naar buiten.

De afgelopen jaren is veel werk verzet om de vereniging sterker te maken. Da’s een mooie basis om verder te gaan. Jullie mogen van mij, samen met bestuur en de verschillende commissies binnen de club, enthousiasme en inzet verwachten en ik reken er graag op, dat jullie allemaal je steentje zullen bijdragen om ook van het seizoen 2011/12 weer een sukses te maken. We zien elkaar!

Arie van de Nadort
tel.nr: 06 1377 3456
e-mail: nadorta@gmail.com