Beste BVL leden en ouders/verzorgers,
De voorjaars Algemene LedenVergadering (ALV) van BVL is op woensdag 18 mei a.s., aanvang 20:00 uur. Reserveer deze belangrijke datum alvast in je agenda. Nadere informatie en agenda volgt binnenkort.