Een beetje laat, maar we wensen iedereen die we nog niet hebben gesproken of gezien een goed 2011. Deze nieuwsbrief is ook een beetje laat, maar het ontbrak aan kopij. Maar goed nieuws is er wel. Van verschillende kanten hebben zich mensen aangediend die in elk geval willen nadenken over een plaats in het bestuur. Daar zit ook iemand bij die het voorzitterschap ambieert, dus wie weet is dat eeuwig knellende probleem over niet al te lange tijd opgelost. Zodra er in dit opzicht iets nieuws te melden is horen jullie het meteen. Een vereniging als de onze kan ALTIJD vrijwilligers gebruiken, dus heb je een talent of plan of ben je gewoon enthousiast en wil je iets doen, je bent van harte welkom. We zoeken in ieder geval nog een zaaltakenplanner, mensen die een scheidsrechterscursus willen volgen en iemand voor in de Sponsorcommissie. Een vrouw in het bestuur zou ook prachtig zijn. Die denken aan dingen die mannen over het hoofd zien.

Dat was vorige week. Want er is weer van alles gebeurd binnen de vereniging.

De penningmeester heeft kortgeleden zijn bestuurstaak neergelegd. Voornaamste reden is het feit dat hij geen vertrouwen (meer) heeft in de organisatie rondom het team van Wereldtickets.nl. Daarbij zijn de zaken die voorafgaande aan en rondom de play-off-wedstrijden zijn opgetreden, de befaamde druppel geweest die voor hem de emmer hebben doen overlopen. De penningmeester zal dit seizoen wel nog administratief afronden.

Even los van het feit dat leden die door de gang van zaken trainingen de mist in zagen gaan en daar terecht niet blij mee waren willen we als bestuur er wel graag even op wijzen dat het bestuur bestaat uit mensen die dit VRIJWILLIG doen naast volledige banen. Dingen gaan niet altijd zoals iedereen wil. Soms moeten de kleine persoonlijke belangetjes wijken voor het algehele grotere belang. Het is teleurstellend om te moeten merken dat dit voor sommige leden aanleiding is geweest om zich tamelijk vervelend op te stellen. We zijn een vereniging, geen verzameling verwende consumenten.

Met of zonder voorzitter wordt het zo langzamerhand ook hoog tijd om aandacht te besteden aan het beleid op de langere termijn. Wat willen we, alle ballen zelf in de lucht houden en toeleverancier worden voor andere clubs, willen we ons speciaal richten op de jeugd (die groeit explosief) of willen nu juist proberen meer senioren (daar zit wel het kader) aan te trekken? Paul Crama van de Technische Commissie zal zich hier de komende tijd over buigen, en suggesties zijn altijd welkom.

In dit opzicht kondigen we ook alvast maar aan dat we – met uitzondering van alle op dit moment lopende afspraken – ook toe willen naar een uniform beleid voor onder meer shirtsponsoring. De indruk bestaat dat ieder team dat op eigen houtje regelt, maar hier is met een beetje beleid meer winst voor ons allemaal te behalen. Koen Donker van Heel neemt binnenkort contact op met alle betrokken teams om te kijken wat de bestaande regelingen met shirtsponsors zijn en wat we gezamenlijk kunnen doen om er meer uit te slepen.

Het bestuur