Dat is beslist spannender geworden met de nieuwe spelregels van de NBB, want de oude formulieren zijn nog niet aan die regels aangepast en nieuwe formulieren zijn er nog niet. In de boxen waarin alle materiaal zit voor de tafelaars is ook een A4 met alle info + het wisselschema toegevoegd. De scoresheets zijn handmatig aangepast op deze wijzingen (o.a. 8 perioden + teamfouten). De trainers/coaches zijn afzonderlijk geïnformeerd. Wat er allemaal is veranderd kun je vinden op de website van BVL, maar hier volgen voor de zekerheid nog eens de hoofdpunten:

Regels/wijzigingen:

 • Aantal spelers: een team in de reguliere U10 en U12 competitie hoeft niet meer te bestaan uit minimaal 8 spelers, maar slechts 6 spelers.
 • 8 periodes: er worden 8 periodes van 4 minuten met levende tijd (tijd stil bij ieder fluitsignaal van de scheidsrechter en in de laatste 2 minuten van de laatste periode na een score) gespeeld.
 • Pauze/rust: zoals reeds vermeld bestaat een wedstrijd uit 8 perioden van 4 minuten:
  – Tussen de 1e en 2e periode, de 3e en 4e periode, de 5e en 6e periode en de 7e en 8e periode is er een verplichte time-out (rustmoment) van 1 minuut.
  – Tussen de 4e en 5e periode een pauze van 8 minuten.
  – Na de 2e en 6e perioden is er een pauze van 2 minuten.
 • Geen time-outs: deze mogen alleen tussen de periodes plaatsvinden. De wedstrijd kan dus niet meer onderbroken worden door de aanvraag van een time-out.
 • De VERPLICHTE wisselmethodiek: deze nieuwe wisselprocedure (volgens het zogenaamde slangenprincipe -z.o.z.) zorgt ervoor dat iedere speler, ongeacht het aantal spelers per team (vanaf 6 dus) voldoende periodes speelt om de wedstrijd te spelen volgens het “mini”- uitgangspunt; winnen is niet belangrijk maar het spel leren en allemaal zoveel mogelijk spelen.
 • Wissels: er mogen geen wissels tijdens een periode worden toegepast. Bij een geblesseerde speler mag natuurlijk wel worden gewisseld.

Voor meer informatie over bijvoorbeeld vrije worpen, zie de website van BVL.