Het valt tot nu toe nog helemaal niet mee om mensen warm te krijgen voor zaalreclame maar we zetten gewoon door. Sectoren die hard door de crisis zijn geraakt, zoals de bouw, hebben natuurlijk nu wel wat anders aan hun hoofd dan een reclamebord in De Bloemerd. Zelfs bedrijven die BVL altijd een warm hart hebben toegedragen zijn op dit moment huiverig.

Onze mailing is goed ontvangen en ook gelezen, maar dat heeft slechts in enkele gevallen geleid tot een positieve toezegging. Geeft niks, gewoon doorgaan. We denken dat we hier in samenwerking met het Servicepunt Sport en Bewegen, de volleyballers en de badmintonners nog wel stappen kunnen maken.

Enkele stagiairs op het Steunpunt hebben van onze acties een leeropdracht gemaakt en hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een adviesrapport. Daarin wordt ook aandacht besteed aan free publicity, want het mag allemaal niet te veel kosten. We houden jullie op de hoogte.