Trainers zijn binnen een sportvereniging een must. In de Leidse regio zijn er te weinig. Sterker, bij BVL zijn er veel te weinig gediplomeerde trainers. Dat is jammer want de bond gaat steeds meer eisen stellen aan de begeleiding van de teams in de diverse competities. Om het trainerskorps uit te kunnen breiden organiseert het bolwerk Leidse regio in samenwerking met LUSV een trainerscursus. Deze cursus is bedoeld voor beginnende en gevorderde trainers. Van de verenigingen LUSV, BS Leiden, BV Leiderdorp en BV Oegstgeest, maar eventueel ook voor andere verenigingen uit de buurt.
Idee is om een gemeenschappelijk intake te doen en dan te bepalen of je een beginnende trainer bent (BT2) of al een gevorderde trainer (BT3).

We hebben al een aanmelding binnen uit de BVL-gelederen… Wie volgt?

[b]Locatie[/b]
De cursussen worden in principe gegeven in het Universitair Sportcentrum (Einsteinweg 6) in Leiden. Mogelijk dat voor theorielessen naar een andere zaal wordt uitgeweken. Dat zal later nog bekend gemaakt worden.

[b]Cursusleiding[/b]
Deze gecombineerde cursus wordt georganiseerd door LUSV en bolwerk Leidse regio (BS Leiden, BV Oegstgeest en BV Leiderdorp). Contactpersonen zijn Joris Deelen van LUSV (jorisdeelen@gmail.com) en Jeroen Ververs van BS Leiden (jeroen@ververs.nl). Contactpersoon voor BVL is Paul Crama (bballcrama@planet.nl).
De cursus zal in principe worden verzorgt door Ben Ponsioen. Op onderdelen zullen er gastcoaches aanwezig zijn.

[b]Data[/b]
[i]Zo. 3 april, van 9.00 tot 12.00 uur[/i]
Uitleg cursus Intake BT3 (Alle leercoaches van de BT3 deelnemers dienen hier ook bij aanwezig te zijn!)
Training geven- Conditieleer BT2
 
[i]Za. 16 april, van 9.00 – 13.00 uur[/i]
Fundamentals BT2 – BT3
 

[i]7/8 mei (nog te bepalen)[/i]
Workshop voor BT3, nog te bepalen
 
[i]21/22 mei[/i]
Offense BT2 – BT3
 
[i]4/5 juni[/i]
Defense BT2 – BT3
 
[i]18/19 juni[/i]
Intervisie Communicatie- Coaching BT2 – BT3
 
[i]Juni (nog te bepalen, voor de zomervakantie)[/i]
Intervisie BT2- BT3

De PvB (Proeve van Bekwaamheid) BT2 zal na de zomervakantie af worden genomen.
Het BT3-traject (7 workshops) zal ook na de zomervakantie doorgaan en eind 2011/begin 2012 afgesloten worden met een PvB.

[b]Werkwijze[/b]
Voor de eerste bijeenkomst vul je een scan in op de site van de bond:
http://www.basketball.nl/content.php/nl/370?cuid=64
Deze print je uit en neem je mee tijdens de intake. Dan wordt bepaald of je de BT2- of de BT3-module kunt gaan volgen.
Tijdens het traject wordt je begeleid door een zgn. leercoach. Dat is een ervaren coach, bij voorkeur uit je eigen vereniging. Als je die niet hebt binnen je vereniging kan rayon West daarvoor zorgen).
Je bent bij deze methodiek zelf verantwoordelijk voor wat je moet leren. Dat wil zeggen dat de workshops niet verplicht zijn, als je aan het eind van de rit maar een map met je portfolio hebt gevuld, waaruit blijkt dat je alle vaardigheden van een coach beheerst. Dat betekent dus dat de workshops ook niet verplicht zijn. Het is natuurlijk wel erg handig om ze te volgen…

[b]Kosten[/b]
Voor elk cursusonderdeel betaal je € 30,- aan de organisatie. Daarnaast dien je voor een eigen leercoach te zorgen (als een leercoach wordt geregeld via het rayon betaal je daar ook kosten voor).
Aan het PvB zijn ook kosten verbonden, die afgedragen moeten worden aan de bond: € 125,- voor een PvB bij BT2 en € 225,- voor een PvB bij BT3.
In de meeste gevallen zal de vereniging (een deel van ) deze kosten voor zijn rekening nemen, maar dat moet je binnen je eigen vereniging regelen.