Sinds begin dit seizoen zijn de drie verenigingen BS Leiden, BV Oegstgeest en BV Leiderdorp het basketballbolwerk Leidse regio gestart. 
Deze samenwerking maakt het mogelijk dat de talenten van de verschillende clubs met elkaar kunnen trainen en spelen waardoor zij zich sneller en beter kunnen ontwikkelen. Ook zijn er door de clubs trainers en coaches geregeld om deze talenten een optimale begeleiding te geven. De samenwerking tussen de verenigingen en de ontwikkeling van de bolwerkteams gaat uitstekend.

[img]/img/nieuws/LOL-logos.png[/img]

Voor wie op niveau denkt te kunnen basketballen en zich daar ook voor wil inzetten, krijgt nu alle kans! Met de start van het nieuwe schooljaar start het Leonardo College in samenwerking met NOC/NSF, de Nederlandse Basketball Bond en het bolwerk Leidse regio een Regionaal Talenten Centrum basketball. RTC’s worden alleen toegestaan op LOOT-scholen (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport). Het Leonardo College is een LOOT-school. Er zijn in Nederland 7 basketball RTC’s. Leiden is de achtste plaats waar de combinatie top basketball en onderwijs wordt opgestart.
Op het RTC Leiden zal iedere dag (5 ochtenden per week in de 5 meihal) één extra basketballtraining (naast de clubtrainingen) gegeven worden door een RTC talentcoach. De RTC talentcoach werkt nauw samen met de coaches van de clubteams (waar de talenten spelen) en de bondscoaches. Nog nooit zijn er in het verleden zoveel activiteiten ontplooid om basketballtalenten de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen. Maar wees realistisch, niet iedereen haalt de top en er moet hard worden getraind om een kans te krijgen. Veel opofferingen, tegenvallers en twijfels zijn ondermeer obstakels in de weg naar de top. Een bekend gezegde is hier op zijn plaats: kampioenen worden gemaakt als niemand kijkt.