In augustus start het Leonardo College in samenwerking met NOC/NSF, de Nederlandse Basketball Bond en het bolwerk Leidse regio een Regionaal Talenten Centrum basketball. De Regionale Talenten Centra in Nederland zijn noodzakelijk voor het verhogen van het aantal trainingsuren en de maximale ontwikkeling van het talent. Dat is hard nodig want de topsportambitie van het Nederlandse Basketball is om medio 2016 te behoren tot de top van Europa. De Vrouwen hebben bovendien het doel de Olympische Spelen van Rio de Janeiro (2016) te halen.
RTC’s worden alleen toegestaan op LOOT-scholen (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport). Het Leonardo College is een LOOT-school. Er zijn in Nederland 7 basketball RTC’s. Leiden is de achtste plaats waar de combinatie top basketball en onderwijs wordt opgestart.
Op het RTC Leiden zal iedere dag (5 ochtenden per week in de 5 meihal) één extra basketballtraining (naast de clubtrainingen) gegeven worden door een RTC talentcoach. De RTC talentcoach werkt nauw samen met de coaches van de clubteams (waar de talenten spelen) en de bondscoaches. De talentcoach wordt in nauw overleg met de basketballbond aangesteld. De trainingen, technisch/tactisch en fysiek, worden op basis van individuele schema’s gegeven. De schoolopleiding wordt op het sportprogramma afgestemd. Het LOOT-onderwijs heeft daarvoor speciale regelingen.
Binnenkort ontvangen alle NBB-leden in de categorie van 11 tot 15 jaar en wonend in de regio Leiden een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. In maart/april volgt er een selectiedag (in de 5 meihal) en m.i.v. het komende schooljaar start het RTC basketball Leiden.
Het RTC basketball Leiden op het Leonardo College is een eerste stap. Samen met het NOC/NSF en de NBB zoekt het bolwerk Leidse regio ook samenwerking met het mbo-onderwijs (ROC) en het hbo-onderwijs (HS-Leiden).

Wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar de TC, Paul Crama (bballcrama@planet.nl).