De nieuwsbrief is een beetje laat. We wilden toch even de algemene ledenvergadering afwachten. Eigenlijk hadden we een grotere opkomst verwacht, al was het maar vanwege de – het kon niet anders – hogere contributies dit seizoen. Gelukkig zorgden de enkele (!) aanwezigen in elk geval voor verbaal vuurwerk. Maar teleurstellend was het. Net als de hoeveelheid aan de nieuwsbrief toegezonden kopij. Er zal echt iets moeten gebeuren. Een te beperkt aantal mensen moet op dit moment te veel sleuren. Er zullen meer mensen moeten opstaan en snel ook. In deze nieuwsbrief lezen jullie daarover meer.