Alsof de problemen om nieuwe bestuursleden te vinden niet genoeg zijn zoeken we op zeer korte termijn ook een zaaltakenplanner. Dat is degene die zorgt dat er bij elke wedstrijd scheidsrechters en tafelaars – de scorer en de timer – aanwezig zijn.

Het is niet moeilijk, maar het helpt wel als je nauwkeurig werkt, de spelers een beetje kent en van een puzzel houdt. Misschien belangrijk om te weten: de mensen die door jou voor de zaaltaken zijn ingedeeld zijn zelf verantwoordelijk voor vervanging als ze niet kunnen. Dat hoef jij dus niet meer te regelen. Ook de controle of de zaaltaken door de aangewezen personen worden uitgevoerd komt niet voor jouw rekening. Het gaat dus echt om een paar avonden per jaar puzzelen. Wij zorgen dat je goed wordt ingewerkt.

Het is belangrijk om te weten wat er gebeurt als er geen zaaltakenplanner komt:

1. Het directe gevolg is dat wedstrijden niet kunnen worden gespeeld, omdat er geen scheidsrechters en tafelaars zijn.
2. Dit leidt tot forse boetes van het rayon, ongeveer € 100,- per niet gespeelde wedstrijd.
3. Na een aantal (drie) niet gespeelde wedstrijden zal het rayon de betreffende teams uit de competitie verwijderen. En daar ook nog eens een extra boete voor opleggen.

Als jij denkt dat jij alles hebt om onze nieuwe zaaltakenplanner te worden, neem dan contact op met Hans Kievit: [b]secretaris@bv-leiderdorp.nl[/b].