Bijgaand een overzicht van de contributiebijdragen van aankomend seizoen. Het goede nieuws is dat de participatiebijdrage – bedoeld om de begroting van afgelopen seizoen sluitend te krijgen – niet hoeft te worden opgelegd. Een genereuze gift van van Barnhouse Sport & Advice van Ferencz Szitás én een voorzichtig financieel beleid zijn daar de oorzaak van.

En dan nu het slechte nieuws. Merk op dat de contributie – die op de aankomende ALV van 25 oktober as. moeten worden vastgesteld – stijgt, onder meer vanwege de hogere kosten van de zaalhuur en het materiaal. Alleen de recreanten ontspringen de dans. Ook zal de rayonbijdrage moeten worden doorberekend. Dit is een voorstel, maar wel een voorstel op basis van realistische berekeningen en aannames.

[img]/img/nieuws/Contributies 2010 – 2011-2.jpg[/img]