Secretaris Hans Kievit vraagt jullie aandacht voor het volgende bericht van Rayon West van de NBB. Op 1 januari 2011 verandert er het nodige in de spelregels voor de mini’s.

Met ingang van 1 januari 2011 worden nieuwe spelregels en wisselprocedures ingevoerd in de rayon- en regiocompetitie van Rayon West. De nieuwe spelregel betreft de speeltijd. De nieuwe wisselprocedure stelt u in staat om ook met minder dan acht spelers aan de minicompetities mee te doen, zonder dat de vereniging wordt beboet voor het spelen met te weinig spelers en/of omdat men te veel en/of te weinig periodes heeft gespeeld.

Het systeem hebben wij geleend van de Belgische Basketball Bond en staat bekend als de slang-wisselprocedure. Die wisselprocedure is straks van kracht in de klassen onder de Topklasse. Topklasse? zult u zich afvragen? Ja, per 1 januari starten we met een Topklasse bij de U12. In die klasse gaan we spelen met een bal maat 6, op een basket, gewoon op minihoogte en met de basketbalregels die nu al gelden vanaf de U14.

In de lagere klassen, dus alle U8 en U10, alsmede de U12 tot aan de Topklasse gaan we ook spelen met levende tijd en wel 4 maal 8 minuten. We gaan dus spelen met zuivere speeltijd en de klok wordt daarom bij elk fluitsignaal stilgezet. De kwarten van 8 minuten worden tevens gesplitst in 2 periodes van 4 minuten.

Om een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we dus niet gekozen voor ingang per heden, maar pas met ingang van 1 januari 2011.

Bovendien organiseert de NBB voor de trainers/coaches van deze leeftijdsgroep een tweetal informatieavonden in oktober, op woensdag 6 oktober in Capelle aan de IJssel en op donderdag 14 oktober in Nieuwegein.