Er komt vanwege de NBB (nog) geen licentiebeleid voor de trainers/coaches van deze leeftijdsgroep, hoewel deze natuurlijk de beste trainers en coaches verdient. Op deze leeftijd wordt immers de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de jeugd op basketbalgebied.

De NBB wil de clubs wel helpen om de trainers/coaches op te leiden tijdens het project Olympic Stars. In januari starten wij (mogelijk op een zestal locaties in Rayon West) weer met selectietrainingen voor de kinderen geboren in 1999 en 2000, met daarnaast clinics voor die kinderen die niet worden geselecteerd.

Tijdens die trainingen en clinics krijgen de minitrainers van de verenigingen de gelegenheid om zich te bekwamen in het geven van training en het coachen van deze leeftijdsgroep. Mogelijk dat wij zelfs van die trainers/coaches verlangen dat zij tijdens de clinics en de trainingen onze gekwalificeerde trainers bijstaan in het geven van die clinic en de selectietraining.

Hierover zal de NBB nog samen met BV Leiderdorp en de betreffende clubtrainers/coaches overleggen.