Bij de aanvang van het nieuwe seizoen verwachten jullie natuurlijk allemaal een nieuwe nota voor de contributie. Die blijft nog even uit omdat we in de voorjaarsledenvergadering vanwege de financiële perikelen (te veel om op te noemen) geen begroting konden presenteren. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en bestaat er meer duidelijkheid.

Zo zijn de eerste cijfers over het afgelopen seizoen besproken in het bestuur en is daarin geconcludeerd dat over het afgelopen seizoen [b]geen participatiebijdrage hoeft te worden opgelegd[/b]. Enerzijds door goed op de kosten te letten, anderzijds doordat we voor afgelopen seizoen een aanzienlijke sponsorbijdrage hebben ontvangen van Barnhouse Sport & Advice van Ferencz Szitás. Dat is dus positief nieuws!

Ik hoop binnenkort de begroting gereed te hebben zodat die, gelijk met de cijfers over het afgelopen seizoen, in de najaarsledenvergadering in oktober kan worden besproken. Vervolgens zal dan de contributienota naar verwachting in oktober de deur uitgaan en bij jullie op de mat vallen.

Voor wat betreft de nieuwe contributies nu vast een tipje van de sluier. Die zal in ieder geval flink omhoog gaan voor de leden die in een bolwerkteam spelen omdat deze teams meer kosten, onder meer voor wat betreft de inschrijving bij het Rayon en de kosten van een eigen scheidsrechter. Ook de andere leden zullen meer moeten gaan betalen. Daarentegen hoop ik de contributie voor recreanten gelijk te houden aan wat die nu is.

Nu het negatieve nieuws. Een aantal leden heeft namelijk, ondanks aanmaning daartoe, niet (volledig) voldaan aan de financiële verplichting ten opzichte van de vereniging. Ik ga die leden binnenkort een laatste kans geven. Niet betalen betekent niet spelen en ook dat de vordering uit handen zal worden gegeven. Ik hoop dat het niet zo ver hoeft te komen. Eerlijk gezegd wordt het daarmee voor een penningmeester steeds lastiger werken.

Ten slotte nog dit. Na dit seizoen, na een eerste termijn, stop ik met het penningmeesterschap. Ik ga me niet meer bemoeien met nieuw beleid, maar zal natuurlijk wel op de winkel passen. Ik kondig dat nu vast aan zodat mogelijke opvolgers zich kunnen beraden. Uiteraard ben ik bereid een opvolger in te werken. Belangstellenden kunnen zich rechtstreeks bij mij melden!

[i]Gerard van Zwieten[/i]