Heb ik als kop gekozen voor boven het stukje in de eerste digitale nieuwsbrief van BVL. En hoewel de ledenvergadering nog moet plaatsvinden op het moment dat ik dit stukje schrijf, verwacht ik dat de ledenvergadering heeft besloten dat de vereniging blijft bestaan. Dat is goed want we hebben voldoende bestaansrecht als ik kijk naar de jeugdteams, maar … we zullen hard moeten werken om ook op langere termijn financieel te overleven. Dat komt met name omdat we in het verleden op te grote voet geleefd hebben en daardoor een schuld hebben opgebouwd richting gemeente. Rondom de zomer van 2009 ging het vervolgens helemaal fout. Nota bene op de dag, in juni 2009, waarop de ledenvergadering plaatsvond, besloot de gemeente Leiderdorp de vereniging niet langer financieel te ondersteunen middels een subsidie. De vereniging was feitelijk failliet.

Omdat de voorbereidingen voor het seizoen 2009-2010 inmiddels in volle gang waren en de leden op dat seizoen rekenden, heeft het bestuur besloten dat zij er alles aan zou doen te overleven. Na verder overleg met de gemeente en Sportfondsen Leiderdorp bleek dat wij in ieder geval financiële armslag zouden krijgen voor het nu lopende seizoen, waarbij vervolgens door het bestuur oplossingen zouden worden gevonden voor wat betreft de volgende twee problemen:

1. Binnen de vereniging zijn te weinig handjes beschikbaar om de vereniging weer tot een bloeiende vereniging te maken.
2. Er bestaat een substantieel financieel probleem (mede veroorzaakt doordat de gemeente geen subsidie meer verstrekt), waarvoor oplossingen moeten worden gevonden.

Inmiddels is voortvarend gewerkt aan de oplossing van het eerste probleem. Er zijn binnen de vereniging leden en ouders van leden gevonden die met het bestuur de klus willen klaren en daarom wordt nu gewerkt aan plannen, ook binnen het zogenaamde BOL (Binnensport Ondersteuning Leiderdorp), de vereniging op termijn weer financieel levensvatbaar te krijgen. Daarnaast is de sportieve samenwerking gezocht en gevonden met de vereniging BS/ZZ Leiden waarmee we verder, samen met BVO, zullen optrekken. Gelukkig zijn we met de basketbalbond tot een constructie gekomen waardoor we kunnen blijven samenwerken met Lokomotief, terwijl momenteel de besprekingen met het bestuur van de Stichting Topbasketbal Leiderdorp aan de orde zijn als het gaat om het dames eredivisieteam.

Omdat ik echter penningmeester ben, zal ik mijn inzet met name richten op de totstandkoming van de Stichting BOL. Het begin van deze stichting ligt feitelijk op het moment dat de gemeente besloot dat in de wijze waarop de Bloemerdhal wordt geëxploiteerd wijzigingen moesten komen. Op initiatief van de vorige wethouder, de heer Gardeniers, is een eerste vergadering geweest waarin hij benadrukte dat, wilde dat ook echt gaan gebeuren, de binnensporters moesten gaan samenwerken. Uit deze vergadering is vervolgens het BOL voortgekomen. Het betreft de samenwerking tussen volleybalvereniging Leython, badmintonvereniging De Spotvogels en uiteraard wijzelf. Deze drie verenigingen zijn, niet toevallig, de grootste gebruikers van de Bloemerdhal.

Het overleg betreft nu met name het overleg met Sportfondsen Leiderdorp B.V., de organisatie die namens de gemeente de hal exploiteert. Daarnaast is het Servicepunt Sport en Bewegen deelnemer aan het overleg en ondersteunt deze organisatie het BOL administratief. In deze gezamenlijkheid zijn inmiddels plannen ontwikkeld die binnenkort met de gemeente zullen worden besproken. De plannen moeten voorzien in oplossingen die het de verenigingen mogelijk maakt in ieder geval financieel voort te bestaan. Er moet daarbij gedacht worden aan opbrengsten vanwege reclameborden en inkomsten (al of niet indirect) vanuit de exploitatie van de bar, wellicht korting op de zaalhuur vanwege het feit dat de stichting BOL grootgebruiker is van de hal.

Vanwege de verkiezingen heeft het nu even tijd nodig wil het overleg met de gemeente dan wel de nieuwe wethouder(s) weer op gang komen. Daarna zal duidelijk worden in welke mate onze exploitatie ontlast kan worden waardoor een nadere berekening van de contributie kan plaatsvinden. Vooropgesteld: aan een contributieverhoging zullen we niet kunnen ontkomen. Wel zullen we nader bekijken welke teams meer contributie moeten opbrengen vanwege het feit dat zij vaker trainen en deelnemen aan competities die meer geld kosten.

Concluderend zal naar verwachting nog dit seizoen duidelijkheid ontstaan over onze financiële mogelijkheden. Daarna gaan we dan volle kracht vooruit met alle actieve leden. Als de vereniging volgend seizoen organisatorisch weer in alle opzichten op orde is, gaan we op zoek naar een voorzitter die de vereniging naar buiten toe wil vertegenwoordigen. Dat gaat lukken. Als de boel op orde is zullen we zeker in staat zijn de juiste vrouw of man te vinden!

Gerard van Zwieten