We gaan door. Het klonk een beetje vreemd uit de mond van de voorzitter van de algemene ledenvergadering van BVL. Alsof er serieus is overwogen te stoppen met onze basketbalvereniging. Dat geloof je eigenlijk niet. Het kan toch niet zo zijn dat de sporters en degenen die dit sporten mogelijk maken zo in de steek worden gelaten?

En toch was het bijna zover. Het heeft niet veel gescheeld of er kwam een einde aan het bestaan van onze basketbalclub. Het is te danken aan een aantal mensen, die hun uiterste best hebben gedaan om dit niet te laten gebeuren. We vinden allemaal dat het belangrijk is voor de jeugd om voldoende te bewegen. Het aantal te zware kinderen neemt toe! Toch ontbreekt de financiële steun om de vereniging op een gezonde, verantwoorde manier draaiende te houden. Dat wil ons bestuur en daar hebben ze groot gelijk in. Op dit moment ziet het er op dat gebied weer iets florissanter uit. Daarnaast hebben verschillende mensen hun hulp aangeboden. Op verschillende terreinen is weer veel activiteit waar te nemen in de vereniging. Nieuwe bestuursleden hebben zich aangemeld, de jeugdcommissie is actief, de WMS-cie is versterkt en de technische commissie is regelmatig bij elkaar gekomen. Ook het verschijnen van deze nieuwsbrief beschouw ik als een teken van leven. Ik maak graag gebruik van de gelegenheid om in het kort aan te geven op welke manier de technische commissie heeft bijgedragen aan het wel en wee van de vereniging.

In juni 2009 zijn de trainers/coaches (U10 tot en met U16) voor het eerst bij elkaar gekomen. We hebben in een aantal vergaderingen met elkaar een document opgesteld waarin de afspraken staan hoe we richting willen geven aan de trainingen en wedstrijden van de jeugd. We hebben een lijn opgesteld, omdat we het belangrijk vonden dat één en ander weer op elkaar werd afgestemd. In september hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd om alle ouders via een presentatie inzicht te geven in de inhoud van dit document. Toen al bleek dat de betrokkenheid van de ouders groot was. Er was een enorme opkomst en het is niet helemaal toevallig dat uit deze groep twee nieuwe bestuursleden zijn opgestaan. Verder hebben ouders zich gedurende dit seizoen aangemeld om de sponsorcommissie te bemensen, met bijvoorbeeld de ballenkasten aan de slag te gaan en een straffer beleid te voeren t.a.v. het niet uitvoeren van zaaltaken.

[img]/img/nieuws/nb_2010-04-tonpaulides.jpg[/img]
[i]Heel veel betrokken ouders[/i]

Na de informatiebijeenkomst zijn de trainers op enthousiaste wijze met hun teams aan de slag gegaan. Iedereen heeft in dit seizoen kunnen zien dat er inderdaad weer een lijn aan het ontstaan is. Het resultaat? Dit zie je voornamelijk terug in de sterke aanwas bij de jeugd. In het komende seizoen zullen er in iedere leeftijdsgroep weer twee teams kunnen worden geformeerd. Neem je daarbij het enthousiasme van trainers/coaches, ouders en spelers in ogenschouw, dan weet je dat we de goede weg zijn ingeslagen. Ik wil de trainers dan ook heel erg bedanken voor hun inzet. Geweldig dat jullie dit voor de basketballertjes over hebben. Ik hoop dat jullie er zelf plezier aan (hebben) mogen beleven. Prestaties op sportief gebied zijn zeker geleverd. Je zult dit echter op langere termijn moeten gaan bekijken. De ledenvergadering heeft onlangs ingestemd met het voorstel van het bestuur de vereniging te laten samenwerken (bolwerken) met BS Leiden en BV Oegstgeest. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook gaat bijdragen aan nog meer (sportieve) verbeteringen.

We gaan door!

We mogen met zijn allen het bestuur enorm dankbaar zijn dat zij in de club zijn blijven geloven. Ik denk dat we geen idee hebben hoeveel energie zij in het voortbestaan hebben gestoken. Wat mij betreft hebben zij het afgelopen seizoen de grootste (sportieve) prestatie geleverd.

Ton Paulides
(lid technische commissie)