Het klinkt gek, maar lekker basketballen, dat doe je dus niet zomaar. Voor de eerste bal de grond raakt zijn er heel wat mensen in de weer geweest om te zorgen dat die bal ook in het spel blijft. Om iedereen een idee te geven wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een club zullen we in de komende nieuwsbrieven een kijkje nemen achter de schermen van de BV Leiderdorp. Zo is de WMS-commissie belast met:

 • Wedstrijdsecretariaat
 • Ledenadministratie
 • Plannen van wedstrijden en zaalhuur
 • Zorg voor materiaal (o.a. ballen en kleding)
 • Het regelen van scheidsrechters
 • Het opleiden van scheidsrechters
 • Het opleiden van tafelwachten
 • Het indelen van de zaalwacht en wie moet er tafelen?
 • Het controleren van de ingevulde wedstrijdsheets

Een hoop werk, maar gelukkig zijn er op dit moment tien enthousiaste vrijwilligers die dit graag voor hun rekening nemen.

Wat doet bijvoorbeeld Paul Broers? “Sinds een aantal jaren doe ik wekelijks de wedstrijdsheetcontrole. Ik controleer elke sheet op onvolledigheden en fouten. Na deze controle voer ik uiteindelijk de uitslag van de wedstrijd in bij de NBB-site. De sheetcontrole is belangrijk, omdat dit de vereniging boetes scheelt.Wanneer namen en of lidnummers niet volledig of helemaal niet worden ingevuld stuurt de NBB een boete naar BV Leiderdorp voor elk ontbrekende of onvolledige item. Dat kan aardig oplopen, want dit is al € 2,50 voor een niet ingevuld lidnummer. Het is dus van belang dat iedereen op het sheet zijn of haar naam of de naam van het team goed invult. Ook de scorer, de timer, 24-secondenoperator en de beide scheidsrechters moeten na afloop van de wedstrijd hun naam invullen boven- en onderaan het sheet. Heel vaak gebeurt dit niet en moet ik thuis maar uitzoeken wie zijn of haar taak heeft vervuld.” Paul heeft natuurlijk ook leukere dingen te doen dan achteraf uitzoeken wie wat waar heeft gedaan. Als iedereen zorgt voor de juiste informatie op de juiste plek op het formulier, dan is er volgens hem al een hoop gewonnen: “De juiste lidnummers behoren altijd bij de spelersnamen te zijn ingevuld. Ook de coaches en assistent-coaches zijn verplicht hun lidnummer van de vereniging of hun licentienummer in te vullen. Wanneer iedereen er dus voor zorgt dat hij of zij met naam op het sheet staat scheelt het mij veel speurwerk achteraf. Nog belangrijker, het scheelt de vereniging ook nog eens boetes van de NBB.”

Mensen die nog nooit een scoreformulier hebben ingevuld hoeven niet te wanhopen. Er is altijd wel iemand te vinden die je daarbij kan helpen. Bovendien worden er regelmatig door BVL cursussen georganiseerd hoe een wedstrijdsheet behoort te zijn ingevuld. Paul Broers: “Zorg dat je deze cursus bezoekt wanneer je deze nog niet hebt gedaan of wanneer je het niet meer precies weet. Iedereen komt tenslotte een keer aan de beurt om het wedstrijdverslag als scorer vast te leggen of om te timen en te fluiten. Succes met invullen dus!”

Waarom leggen we zo de nadruk op de correcte invulling van het scoreformulier? Omdat het de vereniging geld kost! De NBB / Rayon West is wat dat betreft niet mals:

 • Wedstrijdsheet onvolledig ingevuld: € 2,50
 • Wedstrijdsheet te laat ingeleverd: € 5,–
 • Scheids niet op komen dagen: € 10,–
 • Fluiten door onbevoegde scheids: € 5,–
 • Ongerechtigde speler opstellen: € 12,50 / € 25,–
 • Coach geen lid vereniging: € 25,–
 • Geen spelerskaart kunnen tonen: €5,– (per speler!)

Het is de ambitie van BV Leiderdorp om het aantal boetes zo laag mogelijk te houden. Iedereen kan daarbij helpen door afspraken na te komen. Het boetegeld kunnen we dan namelijk besteden aan andere zaken, zoals materiaal voor de spelers.

Ook heel belangrijk: scheidsrechters. Het spelen van wedstrijden zonder scheidsrechters kan niet. Als BV Leiderdorp moeten we dan ook zorgen dat er voldoende scheidsrechters zijn. Als een team op rayonniveau of landelijk niveau speelt, moeten we als BV Leiderdorp ook scheidsrechters leveren die op dat niveau mogen fluiten. Het is soms best lastig om iemand die vinden die geschikt is (diploma heeft) en ook bereid is om dit te doen. Ieder jaar worden er ouders of spelers als scheidsrechters opgeleid. Marc Allessie en Sjaak de Ridder hebben vanuit de WMS-cie dit onderdeel op zich genomen.

[b]Scheidsrechters: F-cursus[/b]
Het is simpel: als basketbalclub zouden we geen wedstrijd meer kunnen spelen als er geen scheidsrechters meer zouden zijn. Gelukkig zijn die er wel, maar het zijn er volgens ons echt te weinig. Om die reden is het voor alle leden vanaf 15 jaar verplicht om in elk geval het F-scheidsrechtersdiploma te halen. Elk jaar opnieuw wordt er dan ook een F-scheidsrechterscursus georganiseerd, de eerstvolgende is in voorbereiding. De cursus bestaat deze keer uit één theoriebijeenkomst op zaterdag 29 mei (9-14 uur), inclusief examen.

Je kunt jezelf opgeven via de mail bij Marc Allessie (marc.allessie@tiscali.nl), Sjaak de Ridder (sridder@coa.minjus.nl) of via je coach. Om tijdig een complete deelnemerslijst te kunnen opstellen vragen we je om je voor 30 april aan te melden! Je krijgt dan van tevoren via de mail een uitnodiging en bij de start van de cursus het spelregelboekje. We hopen op ruim voldoende deelname!

[b]Scheidsrechters: opfriscursus[/b]
Er zijn binnen de vereniging de nodige ervaren scheidsrechters die niet bij de NBB als F-scheidsrechters geregistreerd staan. Die willen we eigenlijk met een korte opfrisbijeenkomst (een dagdeel) van alle nieuwe regels op de hoogte brengen en alsnog aan een F-diploma helpen. Houd de website van BVL in de gaten over de ontwikkelingen op dat vlak!

Dat waren de wedstrijdformulieren en de scheidsrechters. Ook ‘de tafel’ is onmisbaar. Iedere wedstrijd zitten er mensen achter de wedstrijdtafel om te scoren en te timen. De planning daarvan is in handen van Ronald van der Meel, Nancy en Marcel Boer. Zij controleren wekelijks of iedereen zijn of haar tafelplicht nakomt en hebben in overleg met het bestuur een boeteregeling opgesteld voor mensen die dat niet doen.

Waarom gelijk zo zwaar inzetten met een sanctiemaatregel? Dat komt echt niet uit de lucht vallen. Zoals iedereen weet was het met het nakomen van de zaaltaken regelmatig een drama. Natuurlijk waren er leden die netjes hun taken deden, maar die waren dan ook nog eens de klos als er weer eens tafelaars niet op kwamen dagen. Om hier een einde aan te maken heeft het bestuur enige tijd geleden besloten weer een boetebeleid in te voeren. Kennelijk is er een stok achter de deur nodig om een ieder zijn of haar bijdrage te laten leveren aan het werk binnen BV Leiderdorp. Dat heeft de eerste paar weken al heel goed gewerkt, want er is toen geen boete uitgedeeld. Iedereen heeft netjes zijn of haar taak gedaan. In de laatste weken van het seizoen zijn de eerste vier boetes gevallen. Dat is jammer, maar we houden goede moed.

Om zeker te zijn dat iedereen weet wat zijn of haar taak is zijn we overgegaan op het gebruik van zaaltakensheets. Deze sheets worden door Ronald of Marcel gemaakt en op vrijdag naar de hal gebracht. Deze sheets moeten door iedereen worden afgetekend, zodat in een oogopslag duidelijk is of iedereen zijn taak volbracht heeft. Op maandag/dinsdag na de gespeelde wedstrijden komen deze sheets weer bij Marcel terecht voor de nodige administratie. Onze hoop daarbij? Een boetevrij nieuw seizoen!

Werken in de WMS-commissie. Er komt echt een hoop bij kijken, maar we doen het graag. In de volgende nieuwsbrief meer over de taken van de WMS-commissie.