Algemene Ledenvergadering Basketbal vereniging Leiderdorp d.d. maandag 12 april 2010 om 20.00 uur in activiteitencentrum Dwars & Zo, Bloemerd 1c, Leiderdorp

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen
4. Goedkeuring verslag ALV d.d. 28 oktober 2009
5. Bolwerk Rijnland en bolwerk Leidse Regio
6. Samenwerking met de Stichting Topbasketbal Leiderdorp
7. Ontwikkelingen binnen het BOL (Binnensport Overleg Leiderdorp) en de relatie van BVL met de gemeente en Sportfondsen
8. Financiële stand van zaken:
a. Achterstallige contributies
b. Betaalmoment contributies 2010 -2011
c. Stand van zaken huidige seizoen 2009 – 2010 en participatiebijdrage 2009 – 2010
9. Voortbestaan van BVL
10. Samenstelling bestuur en commissies
a. Stand van zaken rond de vacatures in het bestuur en commissies
b. Aftreden van Ronald van der Meel (algemeen bestuurslid) en Hans Kievit (wedstrijdsecretaris)
c. Benoeming van Jaap de Kok tot bestuurslid in de rol van wedstrijdsecretaris, benoeming Koen Donker van Heel tot bestuurslid, benoeming van Hans Kievit tot bestuurslid in de rol van secretaris
11. Mededelingen en/of stand van zaken TC, WMS en activiteitencommissie
12. Rondvraag en sluiting