In april of mei wordt er weer een nieuwe F-scheidsrechterscursus georganiseerd binnen BVL. Dat is nog steeds nodig omdat we als vereniging nog altijd krap zitten in de scheidsrechters, en zonder voldoende scheidsrechters kan er simpelweg geen basketball gespeeld worden. De cursus is bedoeld voor BVL-leden vanaf 15 jaar die nog niet in het bezit zijn van een F-diploma.

De cursus bestaat uit twee theorie bijeenkomsten, die nog op nader te bepalen data worden gehouden in april of mei, hoogstwaarschijnlijk op zaterdagochtenden. Een week na afloop van de twee theoriebijeenkomsten zal het examen plaatsvinden.

Je kunt jezelf opgeven via de mail bij Marc Allessie (marc.allessie@tiscali.nl), Sjaak de Ridder (sridder@coa.minjus.nl) of via je coach. Om tijdig een complete deelnemerslijst te kunnen opstellen vraag ik je om je uiterlijk 31 maart aan te melden!!

Je zult dan tevoren via de mail een uitnodiging krijgen en bij de start van de cursus het spelregelboekje.

Ik hoop op ruim voldoende deelname!

Marc Allessie