Het bestuur van de stichting Topbasketbal Leiderdorp, zeg maar Wereldtickets.nl, wenst eenieder die dit leest, een best basketbaljaar toe.

[img]/img/nieuws/vuurwerk2.jpg[/img]