De meedenksessie op 9 december heeft ervoor gezorgd dat er een aantal mensen zich hebben opgegeven voor de commissies. Dat is heel mooi maar dit betekent echter niet dat de vereniging al gered is. Er is nog steeds een begrotingstekort en we hebben nog steeds een aantal vacante functies binnen het bestuur en de verschillende commissies. Het is daarom van belang dat er nog meer leden zijn die zich willen inzetten voor het voortbestaan van de vereniging. Om een goed beeld te geven van de functies waarvoor nog mensen nodig zijn, hebben we de bezetting van het bestuur en de commissie op een rijtje gezet.

De [b]bestuursverdeling[/b] met het oog op volgend jaar is als volgt.
[i]Voorzitter:[/i] Vacant
[i]Secretaris:[/i] Hans Kievit
[i]Penningmeester:[/i] Gerard van Zwieten
[i]Wedstrijdsecretaris:[/i] Vacant
[i]Bestuurslid voor de Technische Commissie:[/i] Paul Crama
[i]Bestuurslid voor de Sponsorcommissie:[/i] Vacant
[i]Bestuurslid voor de Activiteitencommissie:[/i] Pieter Botman

Naast een goede bezetting van het bestuur is het ook belangrijk dat de commissies binnen de vereniging goed bezet zijn en zelfstandig kunnen werken. De bezetting van de commissies met het oog op de rest van het seizoen 2009/10 en het seizoen 2010/11 is als volgt.

[b]WMS-commissie[/b]
[i]Voorzitter (op papier de wedstrijdsecretaris):[/i] Vacant
[i]Wedstrijdplanning:[/i] André van der Zee
[i]Zaaltakenindeling:[/i] Ronald van der Meel
[i]Zaaltakencontrole:[/i] Nancy Boer
[i]Ledenadministratie:[/i] Coby Arndt/André van der Zee
[i]Sheetcontrole/invoeren uitslagen:[/i] Paul Broers
[i]Materialen:[/i] André van der Zee
[i]Cursusorganisator:[/i] Vacant
[i]Algemeen lid (ter onderdsteuning):[/i] Vacant

[b]Technische Commissie[/b]
[i]Voorzitter en bolwerkzaken:[/i] Paul Crama
[i]Coördinator t/m U14:[/i] Vacant
[i]Coördinator vanaf U16:[/i] Ramon van Winkel
[i]Coördinator Meisjes/Dames:[/i] Vacant

[b]Sponsorcommissie[/b]
[i]Voorzitter:[/i] Vacant
[i]Algemeen lid:[/i] Ilya Bakker
[i]Algemeen lid:[/i] Vacant
[i]Algemeen lid:[/i] Vacant

[b]Activiteitencommissie[/b]
[i]Voorzitter:[/i] Pieter Botman
[i]Lid voor Jeugdactiviteiten:[/i] Mariska van Zegveld
[i]Lid voor Jeugdactiviteiten:[/i] Simone van Meurs
[i]Lid voor Algemene activiteiten:[/i] Gijs de Weerd
[i]Lid voor Algemene activiteiten:[/i] Vacant

Tevens hebben Albert de Groot, Wim Kagie, Ed de Kler, Ferencz Szitas en Marcel Boer aangegeven actief te willen zijn voor de vereniging. Zij hebben nog niet aangegeven in welke vorm zij dit willen doen, we zijn natuurlijk blij met hun interesse.
Het bestuur zal samen met alle (kandidaat)commissieleden op 13 januari 2010 om 20.00 uur in de Bloemerd bij elkaar komen om te bespreken hoe we vanuit dit punt verder gaan. Mocht je niet op de bovenstaande lijst staan maar wel iets willen betekenen voor de vereniging, geef dit dan door aan het bestuur. Na je aanmelding word je op 13 januari verwacht om mee te praten over de invulling van de commissies.

Na afloop van deze bijeenkomst maakt het bestuur de balans op, en stelt vast of er voldoende basis bestaat om de vereniging voort te zetten. Zo niet, dan zal er z.s.m. een bijzondere ALV georganiseerd worden om de opheffing van de vereniging in gang te zetten.

Wij hopen dat het nooit zover hoeft te komen en dat er genoeg mensen zijn die zich (alsnog) voor 13 januari opgeven om in het bestuur of een commissie te gaan.

[b]Samen staan we sterk voor een gezonde toekomst van de vereniging.[/b]

[i]Met vriendelijke groet en de beste wensen voor 2010,[/i]

het bestuur van Basketball Vereniging Leiderdorp,

Pieter Botman, Paul Crama, Hans Kievit, Ronald van der Meel en Gerard van Zwieten