[i]Beste leden en ouders van leden[/i].
Voor woensdag 9 december aanstaande hebben we als bestuur de zogenaamde meedenkavond aangekondigd. Vanwege de voorbereiding van die avond doen we als bestuur steeds vaker de constatering dat inmiddels goede vormen van samenwerking zijn opgestart en dat inmiddels nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. Dat alles met de bedoeling een structuur neer te zetten waarmee het straks (nog beter) mogelijk wordt op een leuke wijze met elkaar te ballen in onze vereniging BVL en dat op financieel verantwoorde wijze!

Voor wat betreft de inmiddels bekende vormen van samenwerking noemen we hier de samenwerking met Wereldtickets.nl, de samenwerking met Zorg en Zekerheid Leiden, de samenwerking in bolwerkverband met BV Oegstgeest en de samenwerking met BS Leiden met betrekking tot het eredivisieteam van de jongens onder 16. Nieuwe vormen van samenwerking betreffen de samenwerking met de andere binnensportverenigingen in Leiderdorp, het Servicepunt Sport en Bewegen en niet in de laatste plaats de samenwerking met Sportfondsen Leiderdorp. Dat alles met het doel op een verantwoorde en goede wijze bezig te zijn met de Leiderdorpse binnensport in de breedte in het algemeen en basketball in Leiderdorp in het bijzonder en waar mogelijk met de bedoeling individuele talenten verder te helpen op weg naar het hoogste basketballniveau in Nederland.

Om deze structuur verder te organiseren moeten we een doorstart maken. Het bestuur is bezig de gedachtegang over die doorstart in goede banen te leiden en heeft daarvoor jullie hulp nodig: We maken met z’n allen een plan, organiseren de uitvoer door te beoordelen wie wat het beste voor zijn rekening wil nemen en gaan er dan wat moois van maken!
We hebben al veel namen gehoord van leden en ouders van leden die 9 december met het bestuur mee willen denken en eventueel een (kleine) taak op zich willen nemen. Prima! Twijfel niet, kom ons helpen of praat mee over de toekomst van BVL.

[i]Het bestuur gaat er iets moois van maken met jullie inzet.[/i]

[b]Tot 9 december, 20.00 uur in de Bloemerdhal![/b]

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Basketball Vereniging Leiderdorp,
Pieter Botman, Paul Crama, Hans Kievit, Ronald van der Meel en Gerard van Zwieten