In de loop van dit jaar is meerdere malen met de gemeente Leiderdorp overleg gevoerd over ons subsidieverzoek. Terwijl in eerdere jaren aan de vereniging altijd subsidie werd toegekend, is dat voor het seizoen 2008-2009 (nog) niet het geval. Eerst kort voor de ledenvergadering van juni werd ons door de gemeente medegedeeld dat het besluit tot vaststelling van subsidie opnieuw werd uitgesteld en wij er ernstig rekening mee moesten houden dat geen subsidie meer verstrekt zou kunnen worden. In de ledenvergadering is toen serieus het idee aan de orde geweest de vereniging op te heffen.
Omdat dat op een volstrekt ongelegen moment zou zijn, zo aan het begin van een nieuw seizoen, heeft het bestuur besloten opnieuw een verzoek aan de gemeente te doen uitgaan maar nu eveneens met betrekking tot het verstrekken van een kort krediet zodat in de loop van het seizoen aan een definitieve oplossing gewerkt kon worden. Dat verzoek is nog voor de zomervakantie uitgegaan en momenteel vindt hierover overleg met de gemeente plaats. Allemaal heel erg spannend natuurlijk en vooralsnog is de toekomst voor onze vereniging niet rooskleurig.
Voor wat betreft de contributie is vorig seizoen door de ledenvergadering besloten dat deze substantieel verhoogd zou moeten worden wanneer de gemeente geen thuis meer geeft voor wat betreft de subsidie. Omdat het overleg met de gemeente langer duurt dan verwacht heeft ook de verzending van de juiste contributienota vertraging opgelopen. Evenwel is nu besloten niet langer te wachten. De contributie voor dit seizoen wordt voorlopig gehandhaafd op het niveau van 2008-2009. De nota’s die verzonden gaan worden, moeten daarom als voorschot op de definitieve contributie beschouwd worden. Voor de ledenvergadering van 28 oktober zal de contributie definitief door het bestuur bepaald worden in de verwachting dat dan duidelijkheid verschaft is door de gemeente Leiderdorp. Over de ledenvergadering van 28 oktober 2009 volgen voorafgaande daaraan natuurlijk nadere berichten.